HELSENORGE

Kjønnsinkongruens

Kjønnsinkongruens hos unge og voksne  er en tilstand hvor du opplever uoverensstemmelse mellom kjønnsidentitet og fødselskjønn.
Diagnosen kan ikke stilles før starten av puberteten. Kjønnsinkongruens kan oppstå i småbarnsalder, under eller etter puberteten og i voksen alder. Diagnosen kan ikke stilles på bakgrunn av oppførsel eller preferanser utenfor normen av fødselskjønn alene.