HELSENORGE
Barn og unges psykiske helse - avdeling

Mestringskatten

Mestringskatten er en strukturert behandlingsmetode for barn og ungdom med angst. Behandlingen skjer i et samarbeid mellom barnet/ungdommen og terapeuten. Foresatte kan også inngå i dette samarbeidet, for eksempel som en støtte til barnet/ungdommen under hjemmeoppgaver.

Innledning

Oppgavene er laget slik at barnet skal bli kjent med egne tanker og følelser, slik at det bedre skal vite hva man skal gjøre hvis man blir engstelig eller redd. Å mestre betyr at barnet får til det det hadde tenkt å gjøre.

Før

Det er ikke nødvendig med noen spesielle forberedelser. Ved første møte vil terapeuten gi barnet en egen arbeidsbok og oppgaver som brukes gjennom behandlingsforløpet. Noen barn ønsker å ha med seg en voksen, og det er selvsagt helt greit.

Under

Behandlingsmanualen for barn går over ca 12 uker. Den første delen (ca. 6 timer) benyttes til å lære om sammenheng mellom barnets tanker, følelser og atferd (psykoedukasjon). Den siste delen (ca 6 timer) benyttes til å trene på det barnet er engstelig for (eksponeringstrening). 


Behandlingsmanualen for ungdom går over ca 16 uker. Den første delen (ca 8 timer) benyttes til å lære om sammenheng mellom ungdommens tanker, følelser og atferd (psykoedukasjon). Den siste delen (ca 8 timer) benyttes til å trene på det ungdommen er engstelig for (eksponeringstrening). 

Sammen med terapeuten velger man ut oppgaver fra arbeidsboka som er viktige for den enkelte barnet/ungdommen. I arbeidsboka presenteres begreper som skal læres, spill, bilder og historier, og man får oppgaver barnet/ungdommen kan prøve mellom timene. 

Etter

Terapeuten vil avtale med barnets selv og de foresatte hvordan den videre oppfølgingen skal være.

Vær oppmerksom

Når barnet skal jobbe med angst, er det ikke uvanlig at barnet kan bli redd under behandlingen. Det er ikke farlig, men det er lurt å si ifra om dette til terapeuten. Terapeuten har som oppgave å passe på at barnet får kontroll på redselen før det går hjem.

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?