Behandling

Mestringskatten

Mestringskatten er en strukturert behandlingsmetode for barn og ungdom med angst. Behandlingen skjer i et samarbeid mellom barnet/ungdommen og terapeuten. Foresatte kan også inngå i dette samarbeidet, for eksempel som en støtte til barnet/ungdommen under hjemmeoppgaver.

Oppgavene er laget slik at barnet skal bli kjent med egne tanker og følelser, slik at det bedre skal vite hva man skal gjøre hvis man blir engstelig eller redd. Å mestre betyr at barnet får til det det hadde tenkt å gjøre.

Henvisning og vurdering

Det er oftest fastlege og legevakt som henviser til behandling hos oss. Når vi har fått henvisningen vil vi avgjøre om du har krav på denne type behandling.

Før

Det er ikke nødvendig med noen spesielle forberedelser. Ved første møte vil terapeuten gi barnet en egen arbeidsbok og oppgaver som brukes gjennom behandlingsforløpet. Noen barn ønsker å ha med seg en voksen, og det er selvsagt helt greit.

Under

Behandlingsmanualen for barn går over ca 12 uker. Den første delen (ca. 6 timer) benyttes til å lære om sammenheng mellom barnets tanker, følelser og atferd (psykoedukasjon). Den siste delen (ca 6 timer) benyttes til å trene på det barnet er engstelig for (eksponeringstrening). 


Behandlingsmanualen for ungdom går over ca 16 uker. Den første delen (ca 8 timer) benyttes til å lære om sammenheng mellom ungdommens tanker, følelser og atferd (psykoedukasjon). Den siste delen (ca 8 timer) benyttes til å trene på det ungdommen er engstelig for (eksponeringstrening). 

Sammen med terapeuten velger man ut oppgaver fra arbeidsboka som er viktige for den enkelte barnet/ungdommen. I arbeidsboka presenteres begreper som skal læres, spill, bilder og historier, og man får oppgaver barnet/ungdommen kan prøve mellom timene. 

Etter

Terapeuten vil avtale med barnets selv og de foresatte hvordan den videre oppfølgingen skal være.

Vær oppmerksom

Når barnet skal jobbe med angst, er det ikke uvanlig at barnet kan bli redd under behandlingen. Det er ikke farlig, men det er lurt å si ifra om dette til terapeuten. Terapeuten har som oppgave å passe på at barnet får kontroll på redselen før det går hjem.

Kontakt

Gjerpens gate 14 Barn og unges psykiske helse - avdeling

Kontakt Barn og unges psykiske helse - avdeling

Oppmøtested

Alle våre seksjoner innenfor barne- og ungdomspsykiatri (BUP) gir denne typen behandling.
Inngangsparti til BUP Grenland, Gjerpens gate 14 i Skien

Gjerpens gate 14

Gjerpens gate 14

3716 Skien

Transport

Det er ca. 250 meter fra jernbanestasjonen i Skien til Gjerpens gate 14. 

For tog til Skien, se vy.no​

Buss P5 stopper i Gjerpens gate i Skien.

​​Buss M3 stopper på jernbanestasjonen i Skien. 

Se farte.no for rutetider.


Praktisk informasjon

​​​​Det er Aimo park som drifter avgiftsparkering foran Gjerpens gate 10-20. ​

For priser og annen informasjon se Aimo parks nettside​

​Egenandeler kan betales i hovedekspedisjonen, eller du kan få med deg en giro.

På sykehuset, hos lege og i forbindelse med radiologisk undersøkelse, må du som pasient betale egenandel, opp til frikortgrensen. Med frikort slipper du å betale egenandel ved behandling i inneværende kalenderår.

Merk: Dersom du blir innlagt samme døgn som konsultasjonen og den radiologiske undersøkelsen, betaler du ikke egenandel(er).
Noen pasientgrupper er fritatt for å betale egenandel. Det gjelder blant annet ved:

  • undersøkelse og behandling i forbindelse med graviditet og fødsel
  • Undersøkelse og behandling av barn under 16 år
  • psykiatrisk behandling av barn og ungdom under 18 år
  • yrkesskade
  • allmennfarlige smittsomme sykdommer

Dersom du blir syk og ikke kan møte til time bes du om å ta kontakt senest dagen før avtalen. Hvis du ikke gjør dette blir du belastet med gebyr for denne timen, også dersom du er fritatt for egenandel.

​En del pasienter reagerer allergisk på blomster og parfyme. Vi ber om at du tar hensyn til dette. 

Smittesituasjonen i samfunnet påvirker sykehusets drift og råd og retningslinjer til befolkningen.  

Retningslinjer og tiltak kan endres raskt i tråd med smittesituasjonen. 

Vi har derfor samlet de til enhver tid gjeldende råd, retningslinjer og tiltak på en egen side. 

​Se oversikt over tiltakene

​Fotografering og filming på sykehuset er tillatt, men alle må forholde seg til noen retningslinjer.                                    

Les mer på www.sthf.no/praktisk-informasjon/fotografering-og-filming-pa-sykehuset