HELSENORGE

Prematurprogrammet

I prematurprogrammet fokuserer vi på samspillsveiledning og tverrfaglig oppfølging av for tidlig fødte barn fra 0-5 år, med fødselsvekt under 1500g.