Rehabilitering - Førerkortvurdering etter ervervet hjerneskade


Av ulike helsemessige årsaker kan man miste retten til å kjøre bil midlertidig eller for alltid.