HELSENORGE

Språkvansker (afasi)

Afasi er språkvansker som kan oppstå etter sykdom eller skade i hjernen.