Språkvansker (afasi)

Behandlingsprogram

Afasi er språkvansker som kan oppstå etter sykdom eller skade i hjernen.