HELSENORGE

Transittid (røntgen) i tykk- og endetarm

Undersøkelsen måler passasjetiden av avføring gjennom tykk- og endetarm. Samtidig kan man se om det er opphopning av avføring i forskjellige avsnitt av tarmen.