Grafisk brukergrensesnitt

GAIN-studien

​​GAIN-studien er en studie om genetiske årsaker til amyotrofisk lateral sklerose (ALS) i Norge, og er et underprosjekt tilknyttet Nevrogenetikk-forskningsgruppe.

​Se informasjo​​​​​​n om Nevrogenetikk-forskningsgruppe

 

  GAIN-studien er en nasjonal studie der pasienter med klinisk bekreftet ALS blir rekruttert fra ulike sykehus i Norge. Alle sykehus i Norge som behandler ALS pasienter har takket ja til å inkludere pasienter i studien. Studien rekrutterer aktivt. 

  Formålet med dette forskningsprosjektet er å bedre kunnskapen om genetiske årsaker til ALS i Norge. Dette vil i fremtiden kunne gi norske pasienter med ALS en bedre og mer persontilpasset behandling, og danne grunnlag for nye studier av sykdomsmekanismer.

  Genetisk analyse av blodprøvene blir utført ved Sykehuset Telemark.

  Målet med studien

  • Kartlegge forekomsten av ulike ALS gener i Norge
  • Identifisere nye ALS gener
  • Identifisere risikovarianter for ALS
  • Utføre funksjonelle studier av nye gener og mutasjoner for å kartlegge sykdomsmekanismer
  • Utføre stamcellestudier på celler med spesifikk genetisk signatur for å kartlegge sykdomsmekanismer
  • Bidra med genetisk kunnskap på ALS til Neuro-SysMed, klinisk behandlingssenter rettet mot ALS på Haukeland
  • Bidra med genetisk kunnskap på ALS inn mot epidemiologisk ALS forskning på Akershus Universitetssykehus

  Studien er finansiert med midler fra pasientforeningen ALS Norge, Sykehuset Telemark og Helse Sør-Øst.

  Forskningsgruppen er medlem av ENCALS – European Network to Cure ALS

  Tidslinje

  Alle pasienter med bekreftet ALS diagnose kan være med i studien.
  Ved ønske om deltakelse i GAIN studien, ber vi deg kontakte din behandlende nevrolog ved ditt lokale sykehus. Eventuelt kan prosjektleder Helle Høyer kontaktes.

  Studien innebærer at det tas en blodprøve fra en vene i armen og at du svarer på et kort spørreskjema.
  I prosjektet vil vi innhente og registrere opplysninger om deg. Dette inkluderer relevante opplysninger fra din pasientjournal, slik som alder ved sykdomsdebut, hvilke symptomer sykdommen startet med og hvordan sykdommen senere har utviklet seg, familiehistorie, behandling, og resultater av laboratorietester som er utført. Denne informasjonen ønsker vi slik at vi lettere kan tolke de genetiske variantene vi finner og skille eventuelle unormale varianter fra normalvariasjon.
  Spørreskjemaet inkluderer informasjon om din familiehistorie ettersom dette noen ganger ikke noteres i journal. Samtidig vil vi be deg oppgi høyeste utførte utdanning, yrke ved symptomdebut og sivilstatus. Dette fordi vi senere planlegger å studere sosialøkonomi i relasjon til genetiske risikofaktorer.

  Blodprøver, klinisk informasjon og spørreskjema blir sendt til Sykehuset Telemark for videre analyse.

  Deltakelse i studien gir mulighet for tilbakeføring av resultater fra de genetiske analysene hvis dette er ønskelig. For enkelte pasienter vil man kunne finne den genetiske årsaken til sykdommen som bekrefter den kliniske ALS diagnosen. Det påpekes imidlertid at studien ikke har behandlingsmessig konsekvens selv om man avdekker en genetisk årsak.

  Se informasjonsskriv

  1. Olsen CG, Busk ØL, Aanjesen TN, Alstadhaug KB, Bjørnå IK, Braathen GJ, Breivik KL, Demic N, Flemmen HØ, Hallerstig E, HogenEsch I, Holla ØL, Jøntvedt AB, Kampman MT, Kleveland G, Kvernmo HB, Ljøstad U, Maniaol A, Morsund ÅH, Nakken O, Novy C, Rekand T, Schlüter K, Schuler S, Tveten K, Tysnes OB, Holmøy T, Høyer H. Genetic epidemiology of amyotrophic lateral sclerosis in Norway - a 2-year population based study. Neuroepidemiology. 2022 May 16.

   Forskningsartikkel: Genetic epidemiology of amyotrophic lateral sclerosis in Norway - a 2-year population based study - PubMed (nih.gov)
   Sammendrag på norsk: 2022 - Identifisering av genetiske årsaker til amyotrofisk lateral sklerose (ALS) i Norge. - Sykehuset Telemark (sthf.no)

  2. Kliest T, van Eijk RPA MD, Al-Chalabi A, Albanese A, Andersen PM, Amador M, Bråthen G, Brunaud-Danel V, Brylev L, Camu W, De Carvalho M, Cereda C, Cetin H, Chaverri D, Chio A, Corcia P, Couratier P, De Marchi F, Desnuelle C, van Es M, Estaban J, Filosto M, Redondo AG, Grosskreutz J, Hanemann CO, Holmøy T, Høyer H, Ingre C, Koritnik B, Kuzma-Kozakiewicz M, Lambert T, Leigh PN, Lunetta C, Mandrioli J, McDermott CJ, Meyer T, Mora JS, Petri S, Povedano M, Reviers E, Riva N, Roes KCB, Rubio MA, Salachas F, Sarafov S, Sorarù G, Stevic Z, Svenstrup K,  Møller AT, Turner MR, Van Damme P, Van Leeuwen LAG, Varona L, Costa JFV, Weber M, Hardiman O, Van Den Berg LH. Clinical trials in paediatric ALS: a TRICALS feasibility study. Amyotroph Lateral Scler Frontotemporal Degener. 2022 Feb 16:1-8.

   Forskningsartikkel: Clinical trials in pediatric ALS: a TRICALS feasibility study - PubMed (nih.gov)
   Sammendrag på norsk: 2022 Kliniske studier ved barne-ALS: en TRICALS gjennomførbarhetsstudie - Sykehuset Telemark (sthf.no)​  Forskningsgruppen
  Helle Høyer

  Helle Høyer 
  Klinisk laboratorie genetiker og overingeniør, PhD
  Prosjektleder for GAIN-studien og Nevrogenetikk forskningsgruppe
  Seksjon for medisinsk genetikk, Sykehuset Telemark
  ​​
  Trygve Holmøy

  ​Trygve Holmøy
  Seksjonsoverlege, Professor II
  Nevroklinikken, Akershus universitetssykehus
  Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.
  Ole Bjørn Tysnes

  Ole-Bjørn Tysnes
  Nevrolog, Professor II
  Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus
  Klinisk institutt, Universitetet i Bergen
  Øystein Lunde Holla

  ​Øystein Lunde Holla
  Klinisk laboratorie genetiker og overingeniør, PhD
  Seksjon for medisinsk genetikk, Sykehuset Telemark
  Øyvind Løvold Busk

  ​Øyvind Løvold Busk
  Bioinformatiker, PhD
  Seksjon for medisinsk genetikk, Sykehuset Telemark
  Cathrine Goberg Olsen

  ​Cathrine Goberg Olsen
  PhD stipendiat
  Seksjon for medisinsk genetikk, Sykehuset Telemark
  Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
  Camilla Novy

  ​Camilla Novy
  PhD stipendiat
  Seksjon for medisinsk genetikk, Sykehuset Telemark
  Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo


  Andre medlemmer av forskningsgruppen ved Sykehuset Telemark

  • Heidi Flemmen
  • Geir J. Braathen
  • Kristian Tveten
  • Reidar Strand Hagen
  • Anette Kildal Eek
  • Gry Beate Namløs Nordang
  • Anne Signe Bø
  • Linda Strand

  • Trygve Holmøy, leder av styringsgruppen
   Nevrolog, professor, Akershus Universitetssykehus
  • Helle Høyer, prosjektleder​
   Klinisk laboratorie genetiker, PhD, Sykehuset Telemark
  • ​Ole-Bjørn Tysnes
   Nevrolog, professor, Haukeland Universitetssykehus
  • Karl Bjørnar Alstadhaug
   Nevrolog, professor, Nordlandssykehuset
  • Margitta Kampman
   Nevrolog, 1. amanuensis, Universitetssykehuset Nord-Norge
  • Geir J. Braathen
   Medisinsk genetiker og nevrolog, Sykehuset Telemark
  • Mona Bahus
   Pasientforeningen ALS Norge


  Samarbeidspartnere for rekruttering av pasienter

  Akershus Universitetssykehus
  Haukeland Universitetssykehus
  Helse Fonna HF
  Helse Førde HF
  Helse Møre og Romsdal HF
  Helse Nord-Trøndelag HF
  Helse Stavanger, Stavanger Universitetssykehus
  Nordlandssykehuset HF
  Oslo Universitetssykehus
  St. Olavs Hospital HF
  Sykehuset Innlandet HF
  Sykehuset Telemark HF
  Sykehuset i Vestfold HF
  Sykehuset Østfold HF
  Sørlandet Sykehus HF
  Universitetssykehuset i Nord-Norge
  Vestre Viken HF

  Andre samarbeidspartnere

  • ​Akershus Universitetssykehus
   Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi – epidemiologisk forskning på ALS
   Seksjon for klinisk og molekylær biologi – forsknings på sykdomsmekanismer ved ALS
  • Haukeland Universitetssykehus
   Nevro-SysMed – klinisk behandlingssenter 
  • Oslo Universitetssykehus
   Norsk Senter for Stamcelle Forskning  – forskning på sykdomsmekanismer ved ALS
  • Norrlands Universitetssykehus Sverige
   genetisk forskning på ALS
  • Universitetet i Verona, Italia
   genetisk forskning på ALS

  Seksjon for medisinsk genetikk
  Helle Høyer
  Sykehuset Telemark
  Postboks 2900 Kjørbekk
  3710 Skien

  Epost: helle.hoyer@sthf.no
  Tlf: 35003146​


  Sist oppdatert 19.02.2024