Leger i spesialisering - del1

LIS1-utdanning ved Sykehuset Telemark

Nyutdannede leger må søke blant utlyste stillinger på helsedirektoratets hjemmesider.

Hvor lenge varer LIS1-tjenesten?

LIS1-tjenesten varer i 18 måneder, med 12 måneder i sykehus og 6 i kommunehelsetjeneste. Det er inngått samarbeidsavtale mellom Sykehuset Telemark og alle kommunene i Telemark om turnusstillingene. Søkeren tilsettes ved sykehuset og i en kommune i fylket. Hvilken kommune den enkelte søker får tildelt, blir avklart minst fire måneder før oppstart i kommunen.

LIS1-tjenesten ved Sykehuset Telemark foregår i Skien, Porsgrunn og på Notodden:

  • Skien og Porsgrunn: medisin, kirurgi og psykiatri
  • Notodden:  medisin og kirurgi

Opptak og oppstart

Sykehuset Telemark har p.t. 2 opptak av 20 LIS1 i året:

  • 14 plasser i Skien/Porsgrunn, hvorav
    11 plasser med 2-delt tjeneste (medisin/kirurgi) og
    3 plasser med 3-delt tjeneste (medisin/kirurgi/psykiatri)
  • 6 plasser på Notodden, 2-delt tjeneste (medisin/kirurgi)


Oppstart av tjenesten skjer 2 ganger i året: 1. mars og 1.september.

LIS1 er garantert bolig ved tjeneste ved Sykehuset Telemark.

Om klinikkenes LIS1-ordning

Medisinsk klinikk

Kirurgisk klinikk

Klinikk for psykisk helse og rusbehandling

Notodden

Sist oppdatert 24.07.2023