HELSENORGE

Kontakt oss

​Telefon sentralbord: 35 00 35 00

E-post: postmottak@sthf.no  
Henvendelsen må inneholde fullt navn og postadresse.

Personlige spørsmål av medisinsk art kan dessverre ikke besvares per e-post.
Dette gjelder også av- og ombestilling av time. 

Følg oss på: facebook og LinkedIn

Postadresse

Sykehuset Telemark, Postboks 2900 Kjørbekk, 3710 Skien

Besøksadresse

Sykehuset Telemark, Ulefossvegen 55, 3710 Skien

Se forøvrig besøksadresser for de ulike avdelingene i avdelingsoversikten.

Kontakt avdelingene

Se oversikt over avdelinger og steder

Organisasjonsnummer Sykehuset Telemark

983 975 267

Leverandørkontakt

Se retningslinjer for leverandørkontakt samt fakturering

Varsling om kritikkverdige forhold

Formålet med varslingsordningen er først og fremst å legge til rette for at kritikkverdige forhold skal opphøre. Varslingsordningen skal bidra til at det er enkelt å si ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, og at håndteringen av slike varsler skjer på en sikker og effektiv måte som ivaretar de involverte partene.

Les mer om varslingsordning for kritikkverdige forhold ved Sykehuset Telemark

Media

Informasjon til media