Leverandørkontakt

Kontakt mellom leverandører og medarbeidere ved Sykehuset Telemark skal skje på en faglig og etisk korrekt måte. For å regulere dette på en god måte, er det inngått nasjonale samhandlingsavtaler med legemiddelindustrien (LMI) og Leverandører for Helse-Norge (LFH) som alle parter er forpliktet til å etterleve.

​Ved Sykehuset Telemark er ansvaret for alle kontrakter og rammeavtaler for forbruksvarer, utstyrskjøp og tjenestekjøp ved sykehuset tillagt Innkjøp og logistikk.

Sykehuset Telemark anser et godt samarbeid med leverandørindustrien som et viktig bidrag til kunnskapsoverføring som igjen sikrer at våre pasienter får en tilfredsstillende  behandling. Samarbeid med leverandørmarkedet og sykehus er en forutsetning for utvikling av medisinteknisk utstyr, medisinske forbruksvarer og legemidler.

Leverandører som ønsker kontakt med Sykehuset Telemark kan 
 henvende seg til Kontrakter og anbud.

Det gjelder felles retningslinjer for foretakene i Helse Sør-Øst angående etisk handel og samhandling.

Les mer om etiske retningslinjer

Sykehuset Telemark jobber målrettet for å etterleve lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Dette betyr at alle anskaffelser over terskelverdier skal konkurranseutsettes iht. lovverket. For å sikre at lovverket etterleves skal alle varebestillinger som går ut fra sykehuset ha et ordre- eller kontraktsnummer. Dette er vår kvalitetssjekk på at anskaffelsene har blitt gjort på en korrekt måte.

Møter mellom firmarepresentanter og Sykehuset Telemark skal være avtalt på forhånd. Dette sikrer at møtene avholdes på et tidspunkt som passer begge parter. Uanmeldte møter skal ikke finne sted.

Sykehuset Telemark har besluttet at alle reise- og oppholdsutgifter, kurs og
konferanseutgifter skal dekkes av sykehuset. Leverandørene har derfor ikke anledning til å tilby dette til våre ansatte/innleide gratis, såfremt dette ikke er kontraktfestet i forbindelse med en anskaffelse.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon som for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.