FOTO: Inge Fjelldalen

Skien

Skien

Sykehuset Telemark har hovedsete i Skien. Bygningsmassen er fordelt på sør- og nordsiden av Ulefossvegen. Se områdekart lenger ned på denne siden. Hovedekspedisjonen ligger på sørsiden av Ulefossvegen.

Skien kommunale legevakt holder også til på sykehusområdet i Skien, og har samme inngang som Akuttmottaket.

 

Lenger ned på siden finner du oversikt over de avdelingene som holder til i Skien.
Informasjon om telefonnummer, åpningstider og annen praktisk informasjon er ulik for avdelingene. Du finner dette på kontaktsiden til den enkelte avdeling.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse
Sykehuset Telemark, Ulefossvegen 55 (Kart)
3710 Skien
Telefon
Sentralbord: 35 00 35 00

Buss til sykehuset i Skien

Nettbuss ved lokal rute M3 stopper i Ulefossvegen, midt mellom somatisk og psykiatrisk side ved sykehuset i Skien.

Telemarkekspressen mellom Seljord og Vestfold (Telemark Bilruter) stopper på to forskjellige holdeplasser inne på somatisk område i Skien.

Rjukanekspressen (Tinn Billag) stopper ved hovedekspedisjonen i Skien.

Pasientreiser og Helseekspressen

Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter.

Se informasjon på www.helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser om rettigheter og hvordan søke om dekning av reiseutgifter, eventuelt få rekvirert transport dersom du har krav på dette. 

Ring 915 05 515 for informasjon og veiledning.

Kontaktinformasjon til Pasientreisekontoret for Telemark og Vestfold på www.sthf.no/pasientreisekontoret

I Telemark er det helseekspresser som trafikkerer strekningene Skien - Oslo.

Se Helseekspressens rutetider på www.helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser/planlegg-pasientreisen-din/helseekspressen

Les mer om pasientreiser og Helseekspressen på www.sthf.no/praktisk-informasjon/pasientreiser

Praktisk informasjon

- Kafé og kiosk i Skien - åpningstider

I Skien er det kafé og kiosk i vestibylen, inngang via hovedekspedisjonen.

Åpningstid

Mandag – fredag kl.08.00 – 19.00
Lørdag og søndag: kl. 10.00 - 19.00

- Kantine i bygg 54 i Skien - åpningstider

Kantinen i  bygg 54 i Skien er stengt for besøkende, kun åpen for ansatte.

 

- Områdekart Skien - nord for Ulefossvegen

​Kartutsnittet er hentet fra google maps og påført byggnummer. Se også kart på google maps.

Områdekart, sykehusområdet i Skien, nord for Ulefossvegen - psykiatriområde.

- Områdekart Skien - sør for Ulefossvegen

​Kartutsnittet er hentet fra google maps og påført byggnummer. Se også kart på google maps.

Områdekart for sykehusområdet i Skien, sør for Ulefossvegen

- Parkering i Skien og Porsgrunn

Alle besøkende oppfordres til å lese skiltingen for parkering nøye.

Skien og Porsgrunn

Det er Aimo Park som driver parkeringsordningen i Skien, i Porsgrunn er det Park nordic. 

Priser og betaling

  • kr 7 per påbegynt halvtime
  • kr 75 per døgn, maksimalt 300 kroner for parkering inntil 14 dager

Ved bruk av kort betaler du kun for tiden du har stått parkert, dersom kortet settes inn i automaten igjen før du drar fra parkeringen.

Det er også mulig å benytte en app på mobil.

Når må du betale for parkering?

Du må betale parkeringsavgift på hverdager, mandag til fredag, hele døgnet. Det er gratis parkering i helgene, fra fredag kl. 24.00 til søndag kl. 24.00. Det er også gratis parkering på helligdager og offentlige høytidsdager.

Husk registreringsnummer på bilen din

Når du blir bedt om det må du registrere bilens registreringsnummer i betalingsautomaten.

Har du oppgitt registreringsnummer i automaten får du ikke billett. Da blir kontroll utført mot registreringsnummeret.

El-bil

Det er ladeplasser for el-bil på parkeringsplassen ved Tannklinikken i Skien. Ladestasjonene er eid og drevet av det eksterne firmaet Fortum.

MC

MC må benytte samme parkeringstilbud som for bil.

Blodgivere

Det er gratis parkering for blodgivere på reserverte plasser. Du må registrere bilnummeret når du kommer til blodbanken for å få gratis parkering. 

Bevegelseshemmede

Bevegelseshemmede parkerer gratis, med parkeringskort fra kommunen.
Da er det ikke nødvendig å registrere bilnummeret.

- Parkeringsområdet i Skien

​På sykehusområdet i Skien er det flere parkeringsområder.

Se oversikt over områdene på www.sthf.no/praktisk-informasjon/parkeringsomrader-i-skien

- Tilgang til internett - wifi

​Tilgang til internett på sykehuset får du via trådløs tilkobling (wifi). Du må velge "SykehusGjest" som nettverk.

Apotek - Sykehusapoteket i Skien

​Sykehusapoteket i Skien holder til i underetg. i bygg 54.

Det er egne parkeringsplasser på utsiden.

Se nettsiden til sykehusapotekene: www.sykehusapotekene.no/steder/skien

Besøkstider

Sykehuset Telemark har innført svært strenge regler for besøk. Målet er å hindre smittespredning.

  • Det er kun pårørende til kritisk syke som skal inn på sykehuset. De må gjøre avtale med avdelingen før de kommer på besøk.
  • Pårørende til barn må gjøre avtale med avdelingen før de går inn på sykehuset.
  • Hvis du ikke har avtalt besøk med avdelingen, ring 3500 3500.

Betaling av egenandel

​Egenandeler kan betales i hovedekspedisjonen, eller du kan få med deg en giro.

På sykehuset, hos lege og i forbindelse med radiologisk undersøkelse, må du som pasient betale egenandel, opp til frikortgrensen. Med frikort slipper du å betale egenandel ved behandling i inneværende kalenderår.

Merk: Dersom du blir innlagt samme døgn som konsultasjonen og den radiologiske undersøkelsen, betaler du ikke egenandel(er).
Noen pasientgrupper er fritatt for å betale egenandel. Det gjelder blant annet ved:

  • undersøkelse og behandling i forbindelse med graviditet og fødsel
  • Undersøkelse og behandling av barn under 16 år
  • psykiatrisk behandling av barn og ungdom under 18 år
  • yrkesskade
  • allmennfarlige smittsomme sykdommer

Dersom du blir syk og ikke kan møte til time bes du om å ta kontakt senest dagen før avtalen. Hvis du ikke gjør dette blir du belastet med gebyr for denne timen, også dersom du er fritatt for egenandel.

Blomster og parfyme

​En del pasienter reagerer allergisk på blomster og parfyme. Vi ber om at du tar hensyn til dette. 

Fotografering og filming

​Fotografering og filming på sykehuset er tillatt, men alle må forholde seg til noen retningslinjer.                                    

Les mer på www.sthf.no/praktisk-informasjon/fotografering-og-filming-pa-sykehuset

Guidetjeneste i Skien og Porsgunn

Guidene kan hjelpe deg med å finne fram i Skien og Porsgrunn.

Sykehuset har inngått en avtale om guidetjeneste med Telemark Røde Kors.

Guidene holder til i vestibylen ved hovedekspedisjonen alle hverdager fra kl. 09.00 til kl. 14.00.

Du kan henvende deg til guidene for å få hjelp til å finne fram i sykehuset slik at du kommer dit du skal. 

Guidene kan ha mye å gjøre, og de vil derfor ikke alltid være på plass.

Pasienter som har behov for ledsagere, kan ikke benytte guidene som erstatning for disse.

Røyking

​Sykehuset Telemark er et røykfritt sykehus

Uteområdene har egne røykeplasser som er merket. Det er ikke tillatt  å røyke ved hovedinngangene.

Det er ikke røykerom for pasienter i den somatiske delen av sykehuset.
Ved enkelte sengeposter ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling er det egne røykerom for pasienter.

Sykehusprest

​Dersom du skulle trenge en samtalepartner mens du er innlagt på sykehuset kan sykehuspresten, som har taushetsplikt, være en mulighet.

Les mer om sykehusprest på www.sthf.no/praktisk-informasjon/sykehusprest

Blodprøvetaking i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-somatikk/bygg-56-i-skien-blodprovetakingBlodprøvetaking i SkienSkal du ta blodprøve i Skien skal du møte opp 1.etg. i hovedbygningen på sykehusområdet i Skien, hovedinngang.
Bygg 1 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-psykisk-helse-voksne/bygg-1-i-skienBygg 1 i SkienBygg 1 i Skien ligger på nordsiden av Ulefossvegen, med adkomst fra parkeringsområdet.
Bygg 1 i Skien - DPShttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-dps/bygg-1-i-skien-dpsBygg 1 i Skien - DPSBygg 1 i Skien ligger på nordsiden av Ulefossvegen, med adkomst fra parkeringsområdet.
Bygg 100 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/bygg-100-i-skienBygg 100 i SkienBehandlingshjelpemidler holder til i bygg 100 på sykehusområdet i Skien.
Bygg 10A i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-dps/bygg-10a-i-skienBygg 10A i SkienBygg 10A i Skien ligger på nordsiden av Ulefossvegen helt ned mot elva. Inngang fra bygg 10C.
Bygg 10B i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-dps/bygg-10b-i-skienBygg 10B i SkienBygg 10B i Skien ligger på nordsiden av Ulefossvegen helt ned mot elva. Inngang fra bygg 10C.
Bygg 10C i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-dps/bygg-10c-i-skienBygg 10C i SkienBygg 10C i Skien ligger på nordsiden av Ulefossvegen helt ned mot elva. Inngang også til bygg 10A, 10B og 10E.
Bygg 10E i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-dps/bygg-10e-i-skienBygg 10E i SkienBygg 10E ligger nordsiden av Ulefossvegen, ned mot elva. 10E er på baksiden av bygg 10A-C, men har inngang fra bygg 10C.
Bygg 11 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/bygg-11-i-skienBygg 11 i SkienBygg 11 ligger på nordsiden av Ulefossvegen- Her har Teknologi og eHelse kontorer og møtelokale.
Bygg 19 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-psykisk-helse-voksne/bygg-19-i-skienBygg 19 i SkienI bygg 19 ved Sykehuset Telemark i Skien holder akuttpsykiatrien til. Bygget ligger på området nord for Ulefossvegen.
Bygg 2 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/bygg-2-i-skienBygg 2 i SkienBygg 2 ved Sykehuset Telemark i Skien ligger på nordsiden av Ulefossvegen, nært opp til parkeringsområdet.
Bygg 25 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-bup/bygg-25-i-skienBygg 25 i SkienBygg 25 i Skien ligger på nordsiden av Ulefossvegen. Ta avkjøring i rundkjøringen ned mot elva og bygg 25 ligger på høyre side. Her holder BUP Skien til.
Bygg 28 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-bup/bygg-28-i-skienBygg 28 i SkienI bygg 28, på sykehusområdet i Skien, holder Ungdomspsykiatrisk senter til. Bygget ligger på nordsiden av Ulefossvegen, Ta avkjøring i rundkjøringen ned mot elva og bygg 28 ligger på høyre side.
Bygg 3 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-psykisk-helse-voksne/bygg-3-i-skienBygg 3 i SkienBygg 3 på sykehusområdet i Skien ligger på nordsiden av Ulefossvegen, baksiden av bygget vender ut mot parkeringsområdet.
Bygg 38 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-dps/bygg-38-i-skienBygg 38 i SkienBygg 38 ved Sykehuset Telemark i Skien ligger på nordsiden av Ulefossvegen, nært opp til parkeringsområdet.
Bygg 4 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-psykisk-helse-voksne/bygg-4-i-skienBygg 4 i SkienBygg 4 ved Sykehuset Telemark i Skien ligger på nordsiden av Ulefossvegen.
bygg 5 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/bygg-5-i-skienbygg 5 i SkienI bygg 5 på sykehusområdet i Skien holder blant annet skoletilbudet til barn og unge som er innlagt på en av avdelingene tilknyttet Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling.
Bygg 50 og 51 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/bygg-50-og-51-i-skienBygg 50 og 51 i SkienBygg 50 og 51 ligger på sykehusområdet i Skien, på sørsiden av Ulefossvegen.
Bygg 53, Moflata, i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-somatikk/bygg-53-moflata-i-skienBygg 53, Moflata, i SkienI bygg 53, Moflata, på sykehusområdet i Skien finner du sengeposter kreft- palliasjon og blodsykdommer, infeksjonssykdommer, mage- og tarmsykdommer samt nevrologi og slag. Pusterommet, treningssenter for kreftpasienter, har lokale i underetasjen.
Bygg 54 i Skien - administrasjonhttps://www.sthf.no/steder/skien/bygg-54-i-skien-administrasjonBygg 54 i Skien - administrasjonI bygg 54 på sykehusområdet holder store deler av administrasjonen til, samt kantine og konferansesenter.
Bygg 55 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-somatikk/bygg-55-i-skienBygg 55 i SkienAvdeling for patologi har en egen inngang på nedsiden av bygg 55 på sykehusområdet i Skien. Etter å ha passert administrasjonsbygget (bygg 54) på høyre side ser du inngangen på venstre side. Sengeposter i bygg 55 har inngang fra hovedekspedisjonen.
Bygg 56 i Skien, hovedinnganghttps://www.sthf.no/steder/skien/bygg-56-i-skien-hovedinngangBygg 56 i Skien, hovedinngangHovedinngangen i Skien finner du i bygg 56, på sørsiden av Ulefossvegen.
Bygg 56 i Skien, hovedinngangenhttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-somatikk/bygg-56-i-skien-hovedinngangenBygg 56 i Skien, hovedinngangenHovedinngang er i bygg 56 på sykehusområdet i Skien. Det er skiltet til hovedinngangen fra parkeringsområdet. Her kan du få hjelp av guidetjenesten til å finne fram.
Bygg 58, akuttmottak i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-somatikk/bygg-58-akuttmottak-i-skienBygg 58, akuttmottak i SkienAkuttmottaket i Skien har inngang på baksiden av hovedbygningen på sykehusområdet i Skien, bygg 58. Det er samme inngangen som Skien legevakt. Her er det åpent 24 timer i døgnet.
Bygg 59 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-bup/bygg-59-i-skienBygg 59 i SkienBygg 59 i Skien ligger vis-a-vis hovedbygningen i Skien, på samme side som barnehagen. Her holder Seksjon for autismespekterforstyrrelser (SAF) til.
Bygg 6 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/bygg-6-i-skienBygg 6 i SkienBygg 6 på sykehusområdet i Skien er den store rosa bygningen på nordsiden av Ulefossvegen. Her finner du blant annet nevrologisk poliklinikk, arbeidsmedisin og en del administrative funksjoner
Bygg 6 i Skien, Arbeidsmedisinhttps://www.sthf.no/steder/skien/bygg-6-i-skien-arbeidsmedisinBygg 6 i Skien, ArbeidsmedisinAvdeling for arbeidsmedisin holder til i bygg 6 på sykehusområdet i Skien, den store rosa bygningen på nordsiden av Ulefossvegen.
Bygg 6 i Skien, DPS https://www.sthf.no/steder/skien/skien-dps/bygg-6-i-skien-dpsBygg 6 i Skien, DPS Bygg 6 på sykehusområdet i Skien er den store rosa bygningen på nordsiden av Ulefossvegen. Her finner du blant annet DPS ambulant team og TIP.
Bygg 6 i Skien, Nevrologihttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-somatikk/bygg-6-nevrologiBygg 6 i Skien, Nevrologi
Bygg 65 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/bygg-65-i-skienBygg 65 i SkienI bygg 65 på sykehusområdet i Skien holder beredskapsledelse og Pasientreisekontoret til.
Bygg 66 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-bup/bygg-66-i-skienBygg 66 i SkienI bygg 66 på sykehusområdet i Skien har Seksjon for familiebehandling skolelokaler og leilighet.
Bygg 7 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/bygg-7-i-skienBygg 7 i SkienBygg 7 i Skien ligger på nordsiden av Ulefossvegen.
Bygg 7 i Skien, rus og psykiatrihttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-dps/bygg-7-rus-og-psykiatriBygg 7 i Skien, rus og psykiatriBygg 7 i Skien ligger på nordsiden av Ulefossvegen. Seksjon for rus og psykiatri har inngangen øverst på langsiden.
Bygg 70 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/bygg-70-i-skienBygg 70 i SkienBygg 70 ligger i motsatt ende av det parkeringsområdet som ligger nærmest hovedekspedisjonen på sykehusområdet i Skien.
Bygg 74 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/bygg-74-i-skienBygg 74 i SkienBygg 74 ligger vis-a-vis hovedbygget i Skien, på samme side som barnehagen. Det er en egen ekspedisjon i 1.etg.
Bygg 9 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/bygg-9-i-skienBygg 9 i SkienBygg 9 ligger på sykehusområdet i Skien, på nordsiden av Ulefossvegen ned mot elva.
Innskrivningskontoret i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-somatikk/innskrivningskontoret-skienInnskrivningskontoret i SkienPasienter som skal legges inn ved Sykehuset Telemark i Skien, må møte på innskrivningskontoret for innskrivning ved sykehuset.
Skien BUPhttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-bupSkien BUPBarne- og ungdomspsykiatri i Skien omfatter seksjonene BUP Skien, Autismespekterforstyrrelser, Familiebehandling og Ungdomspsykiatrisk senter.
Skien DPShttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-dpsSkien DPSPå sykehusområdet i Skien har distriktspsykiatrisk senter (DPS) nedre Telemark virksomhet i flere bygninger på sykehusområdet på nordsiden av Ulefossvegen.
Skien psykisk helse voksnehttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-psykisk-helse-voksneSkien psykisk helse voksnePsykiatrisk sykehusavdeling har virksomhet i flere bygg på sykehusområdet i Skien, på nordsiden av Ulefossvegen.
Skien somatikkhttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-somatikkSkien somatikkPå sykehusområdet i Skien er behandlingstilbudet som gjelder fysisk helse (somatikk) i hovedsak samlet i hovedbygningen. Det foregår også virksomhet i andre bygg på området, se den enkelte avdeling.
Sykehuskapellet - bygg 52 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/sykehuskapellet-bygg-52-i-skienSykehuskapellet - bygg 52 i SkienSykehuskapellet holder til i bygg 52 på sykehusområdet i Skien. Bygget ligger ned mot Ulefossvegen.
Trekløveren barnehage - bygg 60 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/trekloveren-barnehage-bygg-60-i-skienTrekløveren barnehage - bygg 60 i SkienTrekløveren barnehage holder til i bygg 60 på sykehusetområdet i Skien. Barnehagen ligger vis-a-vis hovedbygningen. Inngangsporten er bak bygg 59.

Akutt- og beredskapsklinikkenhttps://www.sthf.no/avdelinger/akutt-og-beredskapsklinikkenAkutt- og beredskapsklinikkenAkutt- og beredskapsklinikken omfatter beredskapsledelse, ambulansetjenesten, akuttmottakene, samt overvåkning og intensivavdelingene for de alvorligst syke. Klinikken har drift av akutt- og intensivfunksjoner på Notodden og i Skien.
Akuttmedisinsk avdelinghttps://www.sthf.no/avdelinger/akutt-og-beredskapsklinikken/akuttmedisinsk-avdelingAkuttmedisinsk avdelingAnsvar for akuttmottak, intensivbehandling og overvåkning samt operasjoner/undersøkelser innenfor ortopedi, plastikkirurgi, generell kirurgi, urologi, gastrokirurgi, øre/nese/hals, struma, gynekologi og fødsel.
Akuttmottak, Skien - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/akutt-og-beredskapsklinikken/akuttmedisinsk-avdeling/akuttmottak-skien-seksjonAkuttmottak, Skien - seksjonAkuttmottaket i Skien tar i mot pasienter til øyeblikkelig hjelp innenfor medisin, nevrologi, kirurgi, ortopedi, og gynekologi. Samme inngang som til Skien legevakt.
Akuttpsykiatri - seksjon 19A og 19Bhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/psykiatrisk-sykehusavdeling/akuttpsykiatri-seksjon-19a-og-19bAkuttpsykiatri - seksjon 19A og 19BAkuttpsykiatri - seksjon 19A og 19B ved Sykehuset Telemark har det akuttpsykiatrisk ansvar for Telemark fylke. Vi behandler og utreder pasienter over 18 år med akutte psykiatriske lidelser, hvor pasienten er i behov av en lukket dør.
Alderspsykiatri - poliklinikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/psykiatrisk-sykehusavdeling/alderspsykiatri-poliklinikkAlderspsykiatri - poliklinikkAlderspsykiatrisk poliklinikk ved Sykehuset Telemark utreder og behandler kompliserte psykiske lidelser hos eldre, inkludert demens - og demenslignende tilstander. Poliklinikken har også hukommelsesklinikkfunksjon.
Alderspsykiatri døgn - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/psykiatrisk-sykehusavdeling/alderspsykiatri-dogn-seksjonAlderspsykiatri døgn - seksjonSeksjon for alderspsykiatri utreder og behandler personer som utvikler psykiatriske lidelser etter 65-års alder.15 døgnplasser, 6 av disse til utredning og behandling med demenstilstander med utfordrende adferd og/eller psykiatrisk tilleggsproblematikk.
Ambulant slagteamhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/nevrologi-og-rehabilitering-avdeling/ambulant-slagteamAmbulant slagteamAmbulant slagteam får henvist pasienter fra slagenheten i nevrologisk sengepost, og målgruppen er pasienter med lette og moderate utfall etter hjerneslag.
Anestesi Skien og Porsgrunn - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/akutt-og-beredskapsklinikken/akuttmedisinsk-avdeling/anestesi-skien-og-porsgrunnAnestesi Skien og Porsgrunn - seksjonAnestesi Skien og Porsgrunn bistår under operasjoner med spesialkompetanse innenfor anestesi (bedøvelse). Bedøvelsesformer som benyttes er narkose, spinal, epidural, ulike nerveblokader og lokal bedøvelse.
Anestesiologi - avdelinghttps://www.sthf.no/avdelinger/akutt-og-beredskapsklinikken/anestesiologi-avdelingAnestesiologi - avdelingLegene ved avdeling for anestesiologi har ansvar for anestesi ved operasjoner/inngrep innen følgende områder; generell kirurgi, endokrin kirurgi, gastroenterologi, urologi, ortopedi, plastikkirurgi, øre-nese-hals, samt gynekologi og fødselshjelp.
Arbeidsmedisin - avdelinghttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-serviceklinikk/arbeidsmedisinsk-avdelingArbeidsmedisin - avdelingArbeidsmedisinsk avdeling utfører pasientutredninger med tanke på arbeidsrelaterte årsaker til sykdom. Hovedsaklig gjelder dette fysiske-, kjemiske- og biologiske arbeidsmiljøfaktorer.
Autismespekterforstyrrelser - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barn-og-unges-psykiske-helse-avdeling/autismespekterforstyrrelser-seksjonAutismespekterforstyrrelser - seksjonSeksjon for autismespekterforstyrrelser foretar utredning og oppfølging av barn og ungdom, i alderen 0-18 år, innenfor autismespekteret. Mest kjent er diagnosene autisme og Aspergersyndrom.
Avrusning - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/psykiatrisk-sykehusavdeling/avrusning-seksjonAvrusning - seksjonVi tilbyr døgnbasert avrusning fra ulike typer av rusmidler, så som alkohol, legemidler og illegale rusmidler Vi har 10 sengeplasser for avrusning. samt tre plasser for øyeblikkelig hjelp.
Barn og unges psykiske helse - avdelinghttps://www.sthf.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barn-og-unges-psykiske-helse-avdelingBarn og unges psykiske helse - avdelingSeksjonene ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) gir tilbud om forebygging, utredning og behandling av psykiske problemer hos barn og ungdom under 18 år, og deres familier.
Barne- og ungdomsklinikkenhttps://www.sthf.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikkenBarne- og ungdomsklinikkenAvdelinger og seksjoner ved Barne- og ungdomsklinikken ved Sykehuset Telemark gir behandlingstilbud til barn og ungdom innen medisin, psykisk helse og habilitering.
Barne- og ungdomsmedisin - avdelinghttps://www.sthf.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomsmedisin-avdelingBarne- og ungdomsmedisin - avdelingAvdeling for barne- og ungdomsmedisin gir et fullverdig medisinsk spesialisthelsetjenestetilbud til barn fra 0 - 15 (18) år, via innleggelse, dagbehandling og poliklinikk.
Barneavdelingen (Barne- og ungdomsmedisin - seksjon)https://www.sthf.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomsmedisin-avdeling/barneavdelingen-barne-og-ungdomsmedisin-seksjonBarneavdelingen (Barne- og ungdomsmedisin - seksjon)Barneavdelingen (Seksjon for barne- og ungdomsmedisin) ved Sykehuset Telemark tilbyr medisinsk behandling og pleie til barn i alderen 0 – 15 (18 år).
Barnepoliklinikk og dagavdeling - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomsmedisin-avdeling/barnepoliklinikk-og-dagavdeling-seksjonBarnepoliklinikk og dagavdeling - seksjonBarnepoliklinikken tar i mot barn som trenger oppfølging av spesialister i barnesykdommer. Vi gir tilbud om dagbehandling for enklere inngrep og undersøkelser.
Barsel - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-a/barsel-seksjonBarsel - seksjonEtter fødselen får du som har født, plass på Seksjon for barsel. Vi har et familievennlig tilbud i lyse og fine lokaler.
Barselpoliklinikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-a/barselpoliklinikkBarselpoliklinikkPå Barselpoliklinikken kan mor/barn søke hjelp med spørsmål som gjelder fødselen og barseltiden.
Bedriftshelsetjenestenhttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/hr-avdeling/bedriftshelsetjenestenBedriftshelsetjenestenBedriftshelsetjenesten er bedriftshelsetjeneste for Sykehuset Telemark, Sykehuset i Vestfold og 17 andre virksomheter.
Behandlingshjelpemidlerhttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/service-og-systemledelse/medisinsk-teknologi/behandlingshjelpemidlerBehandlingshjelpemidlerSykehuset Telemark ved Seksjon for behandlingshjelpemidler har ansvar for behandlingshjelpemidler i Telemark. Vi leverer ut forbruksmateriell ved behandling i hjemmet og i korttidsinstitusjoner.
Bemanningssenterethttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/hr-avdeling/bemanningssenterBemanningssenteretBemanningssenteret formidler vikarer av god, faglig kvalitet til de ulike somatiske sengepostene ved Sykehuset Telemark. Bemanningssenteret har en pool med fast ansatte sykepleiere og en pool med timelønnsvikarer.
Bibliotekstjenestenhttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/fag-og-forskning/forskningsavdelingen/bibliotekstjenestenBibliotekstjenestenFagbiblioteket hjelper ansatte med å innhente faglitteratur og kvalitetssikrer metoden for å innhente denne type informasjon.
Blodbanken i Skienhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-serviceklinikk/laboratoriemedisin-avdeling/medisinsk-biokjemi-og-blodbank-skien-seksjon/blodbanken-i-skienBlodbanken i SkienGi blod! Du kan gi blod ved Blodbanken ved Sykehuset Telemark i Skien, Ulefossvegen 55, 3710 Skien.
Bryst- og endokrinkirurgi - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-a/bryst-og-endokrinkirurgi-seksjonBryst- og endokrinkirurgi - seksjonVi tar imot, utreder og behandler pasienter med endokrine lidelser og pasienter som skal ha brystoperasjoner.
BUP Skien - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barn-og-unges-psykiske-helse-avdeling/bup-skien-seksjonBUP Skien - seksjonBUP Skien er en av fire barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i Telemark. Poliklinikken gir tilbud til barn og unge opp til 18 år, med psykiske vansker og deres familier.
Controllinghttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/okonomiavdelingen/controllingControllingControlling har hovedansvar for budsjett- og økonomistyring ved Sykehuset Telemark.
Dagkirugi i Skienhttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/dagkirurgi-i-skienDagkirugi i SkienVed Dagkirurgi i Skien utføres kirurgiske inngrep innenfor fagområdet øre-nese-hals (ØNH).
Diabetes- og endokrinpoliklinikkenhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/hjerte-nyre-hormonsykdommer-avdeling-a/diabetes-og-endokrinpoliklinikkenDiabetes- og endokrinpoliklinikkenDiabetes- og endokrinpoliklinikken utfører utredning, behandling og medisinsk kontroll av hormonrelaterte sykdommer. Vi gir kurs og opplæring knyttet til diabetes for pasient og pårørende.
Dialysepost Skienhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/hjerte-nyre-hormonsykdommer-avdeling-a/dialysepost-skienDialysepost SkienDialysepost Skien behandler pasienter med behov for hemodialyse og plasma- eller lipid-aferese, 6 dager i uken. Vi har også dialyseplasser i Kragerø, Vinje, på Notodden og Rjukan ( satelittdialyse).
Dokumentasjonsenter og resepsjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/service-og-systemledelse/dokumentasjonsenter-og-resepsjonDokumentasjonsenter og resepsjonAvdeling dokumentasjonsenter og resepsjon omfatter dokumentasjonsentrene, sentralbord og resepsjoner for alle sykehusets geografiske steder.
DPS akutt døgnhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/dps-nedre-telemark-avdeling/dps-akutt-dognDPS akutt døgnVelkommen til DPS Akutt døgn, en åpen avdeling med 13 sengeplasser.
DPS akutt- og rusakutt-teamhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/dps-nedre-telemark-avdeling/dps-akutt-og-rusakutt-teamDPS akutt- og rusakutt-teamVed Distriktspsykiatrisk senter (DPS) kan ambulant akutt-team og rusakutt-team tilby konsultasjon på kort varsel.
DPS ambulant teamhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/dps-nedre-telemark-avdeling/dps-ambulant-teamDPS ambulant teamAmbulant team tilbyr poliklinisk behandling og oppfølging av pasienter med psykoser og bipolare lidelser, med psykose som hovedmålgruppe.
DPS nedre Telemark - avdelinghttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/dps-nedre-telemark-avdelingDPS nedre Telemark - avdelingAvdeling DPS nedre Telemark omfatter akutt døgnpost i Skien, ambulant team i Skien, rus og psykiatri i Skien, 2 døgnposter i Porsgrunn samt poliklinikker i Skien, Porsgrunn og Kragerø/Stathelle.
DPS poliklinikk Skienhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/dps-nedre-telemark-avdeling/dps-poliklinikk-skienDPS poliklinikk SkienSeksjon DPS poliklinikk i Skien utreder og behandler pasienter med psykiske lidelser, som har fått rett til behandling innenfor spesialisthelsetjenesten.
DPS rus og psykiatri - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/dps-nedre-telemark-avdeling/dps-rus-og-psykiatri-seksjonDPS rus og psykiatri - seksjonSeksjon DPS for rus og psykiatri behandler pasienter med rusproblematikk og eventuelt ogå samtidig psykisk lidelse. Vi holder til i Skien.
ECT-teamhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/dps-nedre-telemark-avdeling/dps-akutt-dogn/ect-teamECT-teamECT-team er en del av DPS nedre Telemark, og tilbyr ECT-behandling (Electro Convulsiv Therapy).
Eiendomsdrifthttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/service-og-systemledelse/eiendomsdriftEiendomsdriftEiendomsdrift har ansvar for drift av sykehusets bygninger og utearealer.
Enhet for tverrfaglig smertebehandlinghttps://www.sthf.no/avdelinger/akutt-og-beredskapsklinikken/anestesiologi-avdeling/enhet-for-tverrfaglig-smertebehandlingEnhet for tverrfaglig smertebehandlingTverrfaglig smertebehandling blir gitt til nyopererte pasienter og pasienter med langvarige smerter. Gjelder både for innlagte pasienter og poliklinisk.
Ernæringhttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/service-og-systemledelse/erneringErnæringAvdeling ernæring omfatter sykehusets produksjonskjøkken, kantiner, anretninger samt klinisk ernæringsfysiolog (KEF).
Fag og forskninghttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/fag-og-forskningFag og forskningFag og forskning omfatter tjenesteområdene kvalitet, smittevern, simuleringssenter, forskning, fagbibliotek samt medisinsk koding.
Familiebehandling - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barn-og-unges-psykiske-helse-avdeling/familiebehandling-seksjonFamiliebehandling - seksjonSeksjon for familiebehandling tilbyr behandling for familier med barn og ungdom opp til 18 år til barn og ungdom opp til 18 år og deres familier. Eget skoletilbud for barn/ungdom i forbindelse med innleggelse.
Forsterket psykose døgn - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/psykiatrisk-sykehusavdeling/forsterket-psykose-dogn-seksjonForsterket psykose døgn - seksjonSeksjon for forsterket psykose døgn ved Sykehuset Telemark er en lukket spesialenhet for psykosebehandling, med ni sengeplasser.
Fysio- og ergoterapi - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/nevrologi-og-rehabilitering-avdeling/fysio-og-ergoterapi-seksjonFysio- og ergoterapi - seksjonVi yter fysio- og ergoterapitjenester til pasienter ved somatiske avdelinger samt noen poliklinikker, ved Sykehuset Telemark.
Føde - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-a/fode-seksjonFøde - seksjonSeksjon for føde i Skien har 5 fødestuer og 2 mottakelsesrom, samt en observasjonspost med seks senger.
Fødepoliklinikk/ Jordmorpoliklinikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-a/fodepoliklinikk-jordmorpoliklinikkFødepoliklinikk/ JordmorpoliklinikkVed Fødepoliklinikk/ Jordmorpoliklinikk får du som gravid utført kontroller og undersøkelser hos lege og/eller jordmor. Ved risikosvangerskap vil dette alltid utføres av lege.
Gastro - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-a/gastro-seksjonGastro - seksjonVi tar imot, utreder og behandler både medisinske og kirurgiske lidelser i mage-tarmsystemet.
Gastrokirurgisk poliklinikk Skienhttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-b/gastrokirurgisk-poliklinikk-skienGastrokirurgisk poliklinikk SkienVed Gastrokirurgisk poliklinikk i Skien vurderer kirurgene behov for videre kirurgisk behandling samt kontroll etter kirurgisk kreftbehandling.
Gastrokirurgisk sengeposthttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-a/gastrologisk-sengepostGastrokirurgisk sengepostTil Gastrologisk sengepost - kommer hovedsakelig pasienter som trenger innleggelse for å utrede og behandle sykdommer i mage- og tarmregionen.
Geriatrisk poliklinikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/lunge-mage-tarm-infeksjon-geriatri-og-kragero-avdeling-b/geriatrisk-poliklinikkGeriatrisk poliklinikkGeriatrisk poliklinikk utfører kognitiv utredning og kontroll av igangsatte behandlinger, kjørekortvurdering hos pasienter med spørsmål om kognitiv svikt, fallutredning samt medikamentjusteringer og problematikk ved multifarmasi.
Gynekologi - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-a/gynekologi-seksjonGynekologi - seksjon
Habilitering - avdelinghttps://www.sthf.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/habilitering-avdelingHabilitering - avdelingAvdeling for habilitering (AHAB) yter spesialisthelsetjenester til barn, ungdom og voksne med medfødte eller tidlig erverva funksjonsnedsettelser.
Habilitering for barn og unge (HABU) - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/habilitering-avdeling/habilitering-for-barn-og-unge-habu-seksjonHabilitering for barn og unge (HABU) - seksjonSeksjon habilitering for barn og unge (HABU) yter spesialisthelsetjenester til barn og unge med medfødte eller tidlig erverva funksjonsnedsettelser (0-18 år).
Habilitering for voksne (HAVO) - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/habilitering-avdeling/habilitering-for-voksne-havo-seksjonHabilitering for voksne (HAVO) - seksjonHabilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten er rettet mot pasienter over 18 år, med medfødt eller tidlige ervervede funksjonsnedsettelser av komplisert og sammensatt karakter.
Hjerte-nyre- hormonsykdommer - avdeling Ahttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/hjerte-nyre-hormonsykdommer-avdeling-aHjerte-nyre- hormonsykdommer - avdeling AAvdeling A omfatter fagområdene hjerte-, nyre- og hormonsykdommer ved seksjonene diabetetpoliklinikk, dialyseseksjonen og sengepost medisin 3.
Hjertepoliklinikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/hjerte-nyre-hormonsykdommer-avdeling-a/hjertepoliklinikkHjertepoliklinikkHjertepoliklinikken utreder og behandler pasienter med hjertelidelser, både nyhenviste og kontroller. Vi deltar i studier og prosjektoppfølging av akutt hjerte ( coronar) syndrom.
HR-avdelinghttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/hr-avdelingHR-avdelingHR-avdelingen har som hovedoppgave å yte tjenester på personal- og organisasjonsfeltet.
Hørselsentralhttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-b/ore-nese-hals-seksjon-og-poliklinikk/horselsentralHørselsentral
Infeksjon sengeposthttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/lunge-mage-tarm-infeksjon-geriatri-og-kragero-avdeling-b/infeksjon-sengepostInfeksjon sengepostSeksjon infeksjon sengepost: pasienter med behov for avansert infeksjonsmedisinsk behandling. Bl. a. HIV/immunsvikt, tuberkulose, tropesykdommer.
Infeksjonspoliklinikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/lunge-mage-tarm-infeksjon-geriatri-og-kragero-avdeling-b/infeksjonspoliklinikkInfeksjonspoliklinikkInfeksjonspoliklinikken utreder og behandler pasienter med infeksjonssykdommer.
Innkjøp og logistikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/service-og-systemledelse/innkjop-og-logistikkInnkjøp og logistikkAvdeling for innkjøp og logistikk omfatter tjenester innenfor innkjøp, lager, transport- og biladministrasjon samt portørtjeneste.
Intensiv, Skien - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/akutt-og-beredskapsklinikken/akuttmedisinsk-avdeling/intensiv-skien-seksjonIntensiv, Skien - seksjonSeksjon for intensiv Skien. Intensivbehandling til barn. Dagkirurgisk tilbud til pasienter innenfor spesialiteten Øre-nese-hals. Ivaretar pasienter etter inngrep/undersøkelser som krever narkose, spesiell smertelindring og observasjon.
Kirurgisk avdeling Ahttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-aKirurgisk avdeling AAvdelingen dekker fagdisiplinene gastrokirurgi, føde/barsel, urologi og gynekologi og har tilhørende sengeposter. Vi har aktivitet i Skien Porsgrunn, både dag- og døgnbasert.
Kirurgisk avdeling Bhttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-bKirurgisk avdeling BAvdelingen dekker fagdisiplinene ortopedi, plastikkirurgi og øre-nese-halskirurgi med tilhørende sengepost. Vi har dag- og døgnbasert aktivitet i Skien og Porsgrunn.
Kirurgisk klinikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikkKirurgisk klinikkKirurgisk klinikk inkluderer fagområdene gastrologi, ortopedi, urologi, plastikk, øre-nese-hals, endo/mamma, gynekologi og fødselshjelp med tilhørende sengeposter, poliklinikker og sekretærtjenester.
Kirurgisk sengepost - kirurgen 1https://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-a/kirurgisk-sengepost-1-3Kirurgisk sengepost - kirurgen 1Vi behandler pasienter med urologiske, øre-nese-hals og plastikkirurgiske, gynekologiske, endokrinologiske og brystkirurgiske tilstander. Vi har også et brannskadeisolat.
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandlinghttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikkKlinikk for psykisk helsevern og rusbehandlingKlinikk for psykisk helsevern og rusbehandling (KPR) yter spesialisthelsetjeneste innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Det desentraliserte tilbudet gis ved de distriktspsykiatriske sentrene (DPS).
Kreft og blodsykdommer - avdelinghttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/kreft-og-blodsykdommer-avdelingKreft og blodsykdommer - avdelingAvdeling kreft og blodsykdommer utreder og behandler pasienter med kreft og blodsykdommer, og gir lindrende behandling (palliasjon) til alvorlig syke og døende. Avdelingen omfatter poliklinikk og sengepost.
Kreft og blodsykdommer poliklinikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/kreft-og-blodsykdommer-avdeling/kreft-og-blodsykdommer-poliklinikkKreft og blodsykdommer poliklinikkSeksjon poliklinikk kreft og blodsykdommer gir behandling til pasienter med kreft og blodsykdommer.
Kreft, palliasjon og blodsykdommer sengeposthttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/kreft-og-blodsykdommer-avdeling/kreft-palliasjon-og-blodsykdommer-sengepostKreft, palliasjon og blodsykdommer sengepostSengeposten tilbyr utredning og behandling til pasienter med kreft- og blodsykdommer i ulike stadier.
Kvalitetsavdelingenhttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/fag-og-forskning/kvalitetsavdelingenKvalitetsavdelingenKvalitetsavdelingens oppdrag er å være en pådriver innen kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid ved Sykehuset Telemark. Seksjon for smittevern er en del av avdelingen.
Laboratoriemedisin - avdelinghttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-serviceklinikk/laboratoriemedisin-avdelingLaboratoriemedisin - avdelingAvdeling for laboratoriemedisin omfatter seksjoner som dekker fagområdene medisinsk biokjemi, immunologi, transfusjonsmedisin og serologi blodbank og medisinsk genetikk.
LMS - Lærings- og mestringssenterhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/nevrologi-og-rehabilitering-avdeling/lms-lerings-og-mestringssenterLMS - Lærings- og mestringssenterLærings- og mestringssenteret (LMS) arbeider for at pasienter og pårørende skal få bedre livskvalitet og mestring av sykdommen, gjennom økt kunnskap.
Lunge, mage/tarm, infeksjon, geriatri og Kragerø - avdeling Bhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/lunge-mage-tarm-infeksjon-geriatri-og-kragero-avdeling-bLunge, mage/tarm, infeksjon, geriatri og Kragerø - avdeling BAvdeling B omfatter seksjoner for pasientbehandling innenfor fagområdene lunge- , mage/tarm-, infeksjonssykdommer og geriatri. Ved seksjon Kragerø gis generell medisinsk behandling.
Lunge og geriatri sengepost - medisin 2https://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/lunge-mage-tarm-infeksjon-geriatri-og-kragero-avdeling-b/lunge-og-geriatri-sengepost-medisin-2Lunge og geriatri sengepost - medisin 2Lunge og geriatri sengepost - medisin 2 utreder og behandler pasienter med lungemedisinske og akuttgeriatriske problemstillinger.
Lungepoliklinikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/lunge-mage-tarm-infeksjon-geriatri-og-kragero-avdeling-b/lungepoliklinikkLungepoliklinikkLungemedisinsk poliklinikk utreder og behandler et bredt spekter av lungesykdommer og allergier.
Mage-tarm poliklinikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/lunge-mage-tarm-infeksjon-geriatri-og-kragero-avdeling-b/mage-tarm-poliklinikkMage-tarm poliklinikkMage-tarm poliklinikk - betennelsestilstander i mage/tarmkanalen, magesmerter, diaré, blødninger fra mage-/tarmkanalen eller leversykdommer (for eksempel hepatitt/gulsott).
Mage/tarm sengeposthttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/lunge-mage-tarm-infeksjon-geriatri-og-kragero-avdeling-b/mage-og-tarm-sengepostMage/tarm sengepostMage/tarm sengepost i Skien mottar hovedsakelig pasienter som trenger innleggelse for utredning og behandling av sykdommer i mage- og tarmregionen.
Medisin 3 - sengeposthttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/hjerte-nyre-hormonsykdommer-avdeling-a/medisin-3-sengepostMedisin 3 - sengepostSengepost Medisin 3 utreder og behandler pasienter med hjerte- nyre-diabetes / hormon-sykdommer.
Medisinsk biokjemi og blodbank Skien - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-serviceklinikk/laboratoriemedisin-avdeling/medisinsk-biokjemi-og-blodbank-skien-seksjonMedisinsk biokjemi og blodbank Skien - seksjonMedisinsk biokjemi og blodbank i Skien har ansvaret for prøvetaking og analysering av prøver, samt blodbank.
Medisinsk genetikk - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-serviceklinikk/laboratoriemedisin-avdeling/medisinsk-genetikk-seksjonMedisinsk genetikk - seksjonSeksjon for medisinsk genetikk omfatter klinisk medisinsk genetisk virksomhet, laboratorievirksomhet, kromosomanalyser (cytogenetikk), DNA-analyser (molekylærgenetikk), forskningsaktivitet og undervisning.
Medisinsk klinikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikkMedisinsk klinikkAvdelinger og seksjoner ved Medisinsk klinikk gir behandling innenfor fagområdene mage/tarm, infeksjon, hjerte, nyre, lunge, hormon- og nevrologi, slag, rehabilitering samt livsstilsendring ved sykelig overvekt.
Medisinsk serviceklinikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-serviceklinikkMedisinsk serviceklinikkAvdelingene ved Medisinsk serviceklinikk yter støttefunksjoner til de medisinske seksjonene ved sykehuset; radiologi-, laboratorie- og patologitjenester. Kreft- og fertilitetsbehandling er også underlagt Medisinsk serviceklinikk.
Medisinsk teknologihttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/service-og-systemledelse/medisinsk-teknologiMedisinsk teknologiMedisinsk teknologi har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av sykehusets medisinsktekniske utstyr (MTU) og behandlingshjelpemidler til hjemmeboende pasienter.
Nevrologi sengepost og slagenhethttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/nevrologi-og-rehabilitering-avdeling/nevrologisk-sengepost-og-slagenhetNevrologi sengepost og slagenhetNevrologi sengepost og slagenhet driver utredning og behandling innenfor nevrologi, slagbehandling og kompleks rehabilitering.
Nevrologisk poliklinikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/nevrologi-og-rehabilitering-avdeling/nevrologisk-poliklinikkNevrologisk poliklinikkVi utfører legeundersøkelse og samtaler knyttet til nevrologiske problemstillinger. I tillegg foretas spesialundersøkelser som EEG, nevrografi og ultralyd av halskar.
Nukleærmedisin Skienhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-serviceklinikk/radiologi-avdeling/nukleermedisin-skienNukleærmedisin SkienSeksjon for nukleærmedisin ved Sykehuset Telemark utfører et bredt spekter av nukleærmedisinske undersøkelser (scintigrafi).
Nyfødt intensiv - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomsmedisin-avdeling/nyfodt-intensiv-seksjonNyfødt intensiv - seksjonSeksjon for nyfødt intensiv tilbyr medisinsk behandling og pleie til for tidlig fødte og syke nyfødte barn. Vi har øyeblikkelig hjelp funksjon.
Nyre- og PD-poliklinikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/hjerte-nyre-hormonsykdommer-avdeling-a/nyre-og-pd-poliklinikkNyre- og PD-poliklinikkNyrepoliklinikk: oppfølging ved kronisk nyresvikt, hjemmedialyse hvis mulig, utredning av nyretransplantasjon og nyredonor, oppfølging etter transplantasjon samt opplæring. PD-poliklinikk: opplæring ved PD (periotonealdialyse eller posedialyse).
Operasjon Skien - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/akutt-og-beredskapsklinikken/akuttmedisinsk-avdeling/operasjon-skien-seksjonOperasjon Skien - seksjonOperasjon Skien utfører operasjoner/undersøkelser innenfor ortopedi, plastikkirurgi, generell kirurgi, urologi, gastrokirurgi, øre/nese/hals, strumaoperasjoner, gynekologi og fødsel.
Ortopedi - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-b/ortopedi-seksjonOrtopedi - seksjonSeksjon for ortopedi tilbyr diagnostikk, utredning og behandling av muskel- og skjelettskader. Vi har lokaler i Skien, Porsgrunn og på Notodden.
Ortopedisk sengeposthttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-b/ortopedisk-sengepostOrtopedisk sengepostOrtopedisk sengepost 6.etg. tar imot pasienter til planlagte operasjoner og pasienter som legges inn for øyeblikkelig hjelp.
Palliativ enhethttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/kreft-og-blodsykdommer-avdeling/kreft-palliasjon-og-blodsykdommer-sengepost/palliativ-enhetPalliativ enhetPalliativ (lindrende) enhet har som hovedoppgave å utrede og behandle pasienter med langtkommen kreftsykdom og stor symptombyrde. Innleggelsen er målrettet og tidsavgrenset.
Pasientreiser Telemark og Vestfoldhttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/service-og-systemledelse/pasientreiser-telemark-og-vestfoldPasientreiser Telemark og VestfoldAvdeling for pasientreiser Telemark og Vestfold har ansvar for pasientreiser med helseekspress, taxi og rutegående transportmidler.
Patologi - avdelinghttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-serviceklinikk/patologi-avdelingPatologi - avdelingAvdeling for patologi diagnostiserer vevs- og celleprøver fra hele Telemark, utfører obduksjoner, tilbyr elektronisk overføring av patologisvar til våre rekvirenter og samordner HPV-test og gynekologisk cytologisk svar.
Plastikkirurgi - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-b/plastikkirurgi-seksjonPlastikkirurgi - seksjonSeksjon for plastikkirurgi ved Sykehuset Telemark utfører rekonstruksjon/oppbygging av tapt funksjon og/eller vev som har oppstått pga. skade, svulst eller misdannelse.
Prehospitale tjenesterhttps://www.sthf.no/avdelinger/akutt-og-beredskapsklinikken/prehospitale-tjenesterPrehospitale tjenesterAvdeling for prehospitale tjenester dekker akuttberedskapen for Telemark fylke. Vi har 12 ambulansestasjoner, og dekker ett folketall på ca. 168.000 innbyggere.
Psykiatrisk sykehusavdelinghttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/psykiatrisk-sykehusavdelingPsykiatrisk sykehusavdelingPsykiatrisk sykehusavdeling ved Sykehuset Telemark har underliggende seksjoner som dekker fagområdene akuttpsykiatri/øyeblikkelig hjelp, ungdomspsykiatri, alderspsykiatri, rehabilitering ved psykoselidelser, avrusning og sikkerhetspsykiatri.
Pusterommethttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/nevrologi-og-rehabilitering-avdeling/fysio-og-ergoterapi-seksjon/pusterommetPusterommetPusterommet tilbyr fysisk aktivitet til personer som har eller har hatt kreftsykdom. Forskning viser at fysisk aktivitet er verdifullt både under og etter kreftbehandlingen.
Radiologi - avdelinghttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-serviceklinikk/radiologi-avdelingRadiologi - avdelingAvdeling for radiologi omfatter radiologitjenester på flere geografiske steder, i Skien, Porsgrunn, Kragerø, Notodden og Rjukan. Nukleærmedisin holder til i Skien og BDS i Porsgrunn.
Radiologi Skienhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-serviceklinikk/radiologi-avdeling/radiologi-skienRadiologi SkienI Skien utfører vi vanlige skjelettundersøkelser (røntgen) samt MR, CT og ultralyd på pasienter som møter til drop-in, pasienter med timeavtale og pasienter som ligger inne på sykehuset. Vi har vaktberedskap døgnet rundt.
Regnskaphttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/okonomiavdelingen/regnskapRegnskapRegnskap har hovedansvaret for regnskapsføringen ved Sykehuset Telemark.
Renhold, tekstil, interiør og kunsthttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/service-og-systemledelse/renhold-tekstil-interior-og-kunstRenhold, tekstil, interiør og kunstAvdeling for renhold, tekstil, interiør, kunst omfatter tjenester for renhold, tekstil, interiør samt kunstutsmykking for alle sykehusets geografiske steder.
Service og systemledelsehttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/service-og-systemledelseService og systemledelseService og systemledelse omfatter pasientreiser, IT, medisinsk teknologi, eiendomsdrift, innkjøp, lager, transport, dokumenthåndtering, resepsjon/sentralbord, tekstil/interiør, renhold, kantiner, matproduksjon og barnehagedrift.
Sikkerhetspsykiatri døgn - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/psykiatrisk-sykehusavdeling/sikkerhetspsykiatri-dogn-seksjonSikkerhetspsykiatri døgn - seksjonVed seksjon for sikkerhetspsykiatri døgn ved Sykehuset Telemark mottar vi pasienter med høy risiko for voldsatferd til observasjon, utredning og behandling.
Skolen ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandlinghttps://www.sthf.no/avdelinger/skolen-ved-klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandlingSkolen ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandlingSkoletilbudet ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling gir tilbud om undervisning til pasienter som er innlagt ved Ungdomspsykiatrisk Senter/UPS og ved andre avdelinger i klinikken.
Skolen ved Seksjon for familiebehandlinghttps://www.sthf.no/avdelinger/skolen-ved-seksjon-for-familiebehandlingSkolen ved Seksjon for familiebehandlingFamilier som i en periode bor ved Seksjon for familiebehandling får tilbud om daglige samtaler og eget skoletilbud for barna.
Skolestuahttps://www.sthf.no/avdelinger/skolestuaSkolestuaNår du er pasient ved barnavdelingen - Seksjon for barne- og ungdomsmedisin - eller i andre avdelinger på sykehuset, har du rett til å få et skoletilbud. Du kan komme til Skolestua, eller lærer kan komme til rommet ditt.
Smittevernhttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/fag-og-forskning/kvalitetsavdelingen/smittevernSmittevernSeksjon for smittevern er rådgivende innenfor smittevern ved Sykehuset Telemark.
Sterilsentralenhttps://www.sthf.no/avdelinger/akutt-og-beredskapsklinikken/akuttmedisinsk-avdeling/sterilsentralenSterilsentralenSterilsentralen sørger for at avdelingene til enhver tid har sterilt utstyr tilgjengelig.
Sykehuset Telemarkhttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemarkSykehuset TelemarkSykehuset Telemark er i sykehusområde med Sykehuset i Vestfold (SiV) og sammen skal vi dekke 85-90 prosent av befolkningens behov for spesialisthelsetjenester.
Teknologi og eHelsehttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/utviklingsavdelingen/teknologi-og-ehelseTeknologi og eHelseTeknologi og eHelse har som hovedoppgave intern tjenesteyting og bistand innenfor IKT-området.
Trekløveren barnehagehttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/service-og-systemledelse/trekloveren-barnehageTrekløveren barnehageTrekløveren barnehagen blir eid og drevet av Sykehuset Telemark, og ligger sentralt på sykehusets område.
Ungdomspsykiatrisk senter (UPS)https://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/psykiatrisk-sykehusavdeling/ungdomspsykiatrisk-senter-upsUngdomspsykiatrisk senter (UPS)Ungdomspsykiatrisk senter (UPS) ved Sykehuset Telemark utfører observasjon, utredning, behandling og diagnostikk av ungdom mellom 12 og 18 år, som er i behov av sykehusinnleggelse i forbindelse med psykisk sykdom. 8 plasser inkludert 2 skjermingsrom.
Urologi - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-a/urologi-seksjonUrologi - seksjonUrologisk seksjon ved Sykehuset Telemark tilbyr diagnostikk og moderne behandling ved de fleste urologiske problemstillinger.
Utviklingsavdelingenhttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/utviklingsavdelingenUtviklingsavdelingenUtviklingsavdelingen omfatter områdene eiendomsutvikling, teknologiutvikling og virksomhetsutvikling. Arbeidet organiseres i hovedsak i større utviklingsprosjekter.
Virksomhetsdata og ressursstyringhttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/hr-avdeling/virksomhetdata-og-ressursstyringVirksomhetsdata og ressursstyringVirksomhetsdata og ressursstyring har som hovedoppgave å bidra til effektiv ressursstyring ved Sykehuset Telemark
Økonomiavdelingenhttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/okonomiavdelingenØkonomiavdelingenØkonomiavdelingen omfatter funksjonene regnskap og controlling.
Øre-nese-hals - seksjon og poliklinikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-b/ore-nese-hals-seksjon-og-poliklinikkØre-nese-hals - seksjon og poliklinikkSeksjon for øre, nese, hals (ØNH) utreder og behandler alle typer tilstander og sykdommer hos barn og voksne innenfor spesialiteten øre/nese/halssykdommer - hode/halskirurgi.

Fant du det du lette etter?