HELSENORGE

Psykose døgn Skien - seksjon

Seksjon for psykose døgn er en lukket spesialenhet for psykosebehandling, med åtte sengeplasser. 
Lengden på oppholdet varierer fra noen uker til flere måneder. 
Vi ønsker å gi en behandling som bidrar til størst mulig grad av livsmestring.
Vi har ansvar for lengere tids behandling av pasienter med psykoseproblematikk i vårt sykehusområde. 

Fant du det du lette etter?