HELSENORGE

Sikkerhetspsykiatri døgn - seksjon

Vi mottar pasienter med høy risiko for voldsatferd til observasjon, utredning og behandling.

Vi yter også psykiatrisk spesialisthelsetjeneste til innsatte i Skien fengsel.

For alvorlig psykisk syke pasienter med høy risiko for voldsatferd skal vi dessuten ivareta hensynet til samfunnsvern.

Pasientene mottar helsehjelp hovedsakelig med hjemmel i Psykisk helsevernloven, særlig kapittel 3 (tvungent vern) eller kapittel 5 (forvaringsdom).

Generelt har seksjon for sikkerhetspsykiatri utstrakt samarbeid med påtalemyndigheter, politiet, fengsel, sakkyndige, kriminalomsorgen, akuttpsykiatri, allmennpsykiatrien og kommunene i Telemark.

Fant du det du lette etter?