Anabole-androgene steroider

Behandlingsprogram

Anabole-androgene steroider (AAS) er en samlebetegnelse for testosteron og syntetiske derivater med lignende struktur og effekt. 

Les mer om Anabole-androgene steroider
Informasjon fra helsenorge.no

Anabole-androgene steroider

Anabole-androgene steroider er av de mest kjente prestasjonsfremmende dopingmidlene. Bruk kan gi raskere muskelvekst og økt styrke, men gir også risiko for psykiske, fysiske og kognitive bivirkninger.

Anabole steroider er testosteron og lignende syntetiske stoffer, som gir økt muskelmasse og styrke når bruk kombineres med trening.

Bruk av anabole steroider fører til:

 • prestasjonsfremmende effekt ved trening
 • hormonell ubalanse i kroppen
 • risiko for bivirkninger med ulik alvorlighetsgrad

De anabole steroidene virker ulikt fra person til person, og bruk kan gi mange ulike symptomer. Noen kan oppleve å få mange bivirkninger etter kort tid, mens det for andre kan gå lang tid.

Bivirkninger

​Risikoen for bivirkninger øker ved høye doser, bruk av visse typer preparater, langtids bruk, tidlig debutalder og individuelle sårbarhetsfaktorer. Det er allikevel slik at noen kan bruke store mengder over lang tid uten å oppleve bivirkninger, mens andre kan bruke små mengder og utvikle alvorlige bivirkninger.

Psykiske bivirkninger

Bruker du anabole steroider kan du oppleve:

 • humørsvingninger
 • dårligere impuls- og sinnekontroll
 • økt mistenksomhet
 • redusert empati, særlig i aktiv bruk når testosteronnivåene er høye

Mange opplever også:

 • angst
 • energiløshet
 • konsentrasjonsvansker
 • søvnforstyrrelser
 • depresjon
 • andre sosiale følger som redusert selvtillit og sosial tilbaketrekning

Disse symptomene oppleves ofte mellom kurer eller ved avslutning av bruk, men kan også forekomme i aktivt bruk. I sjeldne tilfeller kan bruk av anabole steroider også føre til psykose, mani og alvorlige depresjoner, og noen kan få så store plager at de får tanker om å ta sitt eget liv.

Fysiske bivirkninger

Bruk av anabole steroider kan gi mange uønskede fysiske bivirkninger av varierende alvorlighetsgrad:

 • kviser (akner)
 • strekkmerker
 • pigmentering i huden
 • tap av hodehår
 • avrivningsskader på sener, senefester og muskulatur
 • kramper og muskelsmerter
 • forbigående eller varig sterilitet
 • stopp i lengdevekst hos unge som ikke har passert puberteten

Langvarig bruk kan gi alvorlige skader på hjerte, lever og nyrer
I tillegg til de opplistede bivirkningene, er det påvist en økt forekomst av hjerte- og karlidelser, spesielt hjerteinfarkt hos brukere av anabole steroider, også blant yngre menn. Bruken av anabole steroider kan føre til at hjertet vokser og hjerteveggene blir større og stivere. Det gjør at hjertet blir mindre elastisk, og hjertets evne til å pumpe blod ut i kroppen blir dårligere. Bruk av store doser anabole steroider over tid kan også gi alvorlige lever- og nyreskader, og kan føre til utvikling av leverkreft og nyrekreft.

Kjønnsspesifikke fysiske bivirkninger

Kvinner kan få et mer maskulint utseende ved bruk av anabole steroider, på grunn av de økte nivåene av testosteron, og fordi bruken kan gjøre at østrogenproduksjonen blir undertrykket.

Som kvinne kan du utvikle mannlige kjønnstrekk som:

 • dypere stemme
 • mer kroppshår og hår i ansiktet,
 • menstruasjonsforstyrrelser
 • større klitoris
 • mindre bryster

Som mann kan du oppleve at du:

 • utvikler bryster, fordi det overflødige testosteronet omdannes til østrogen
 • får mindre testikler, fordi egenproduksjonen av testosteron, og dermed også produksjonen av sædceller i testiklene, kan reduseres eller opphører.
 • får problemer med ereksjonen
 • får redusert seksuallyst

Hjernefunksjon

Forskningen på hjernefunksjon etter bruk av anabole steroider er fremdeles i startfasen, men har hittil vist at bruk av anabole steroider er forbundet med lavere funksjon flere områder, som for eksempel hukommelse, arbeidsminne og evne til problemløsning.

Les mer om Anabole-androgene steroider (helsenorge.no)