HELSENORGE

Vanedannende legemidler, rus og avhengighetsbehandling

Når bruken av vanedannende legemidler har kommet ut av kontroll og du har utviklet en avhengighet, vil en vesentlig del av behandlingen være å få kontroll over impulsene for å bruke legemidlene - uansett årsak.