illustrasjonsfoto: ansatte v/ føde og barsel

Vil du føde ved Sykehuset Telemark?

Å føde barn er kanskje den største begivenheten i livet. Vi vil derfor gjøre vårt beste for at fødselen din skal bli en god opplevelse, og at du skal føle deg trygg.

Kontakt oss på telefon 35 00 47 64 eller 35 00 41 60.

Vær oppmerksom på at det er iverksatt smittereduserende tiltak i forbindelse med koronasituasjonen. 

Viktig informasjon til deg som venter barn, i situasjonen med koronavirus

Informasjon om besøk og mulighet for å ha med partner/ledsager i den følgende informasjonen kan  avvike fra det som gjelder i koronatiden. 

Det er viktig å få opplysninger fra deg som planlegger å føde ved Sykehuset Telemark.
Send oss utfylt skjema innen svangerskapsuke 18.
På denne måten får vi registrert opplysninger om deg før du kommer til oss.
Alle som sender inn registreringsskjema får automatisk fødeplass ved Sykehuset Telemark.

Registreringsskjema på Helsenorge​

For at vi skal være best mulig forberedt til timen din, ber vi om at du fyller ut Registreringsskjema ved svangerskap på Helsenorge.no (krever innlogging med ​​elektronisk ID som Bank-ID, Buypass eller ​Commfides).
Husk å velge riktig sykehus i nedtrykksmenyen. 
Ta kontakt med oss hvis du ikke får fylt ut skjemaet digitalt. 

Har du ikke elektronisk ID?

Dersom du ikke har elektronisk ID kan du laste ned et registreringsskjema som du fyller ut og sender til oss med ordinær post. 

Registreringsskjema til nedlasting


​​
​​

Har du spørsmål rundt barseltid og fødsel, men ikke mulighet til å delta på fødselsforberedende kurs? Eller kanskje har du gått på kurs men ønsker repetisjon på det du lærte? 

Se oversikt over fødselsforberedende filmer​

Graviditet og svangerskap

Fastlegen din, eller jordmor i din hjemkommune, har ansvaret for å gjennomføre svangerskapskontroller. Dette skal være en sikkerhet for deg og barnet ditt, men Sykehuset Telemark har også en del tilbud til deg som er gravid.

Kommende foreldre
 

Alle får et tilbud om ultralydundersøkelse rundt uke 18 i svangerskapet. Du blir henvist fra fastlegen din eller jordmor, til ultralydundersøkelse etter første svangerskapskontroll.

Ultralydundersøkelsen blir utført av jordmødre ved en av våre poliklinikker i Porsgrunn eller Notodden.
Jordmødrene er spesialutdannet innenfor ultralyd, gjennom en ettårig videreutdanning ved Nasjonalt senter for fostermedisin ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

Ved at du velger å få utført ultralydundersøkelsen hos oss får vi informasjon som det kan være viktig å ha når du kommer til oss for å føde.

Les mer om ultralydundersøkelse av gravide

Vi vil gjerne tilrettelegge for at din fødsel skal gjennomføres slik du ønsker det, så langt det er praktisk mulig og forsvarlig.

Du har kanskje ønsker om typer av smertelindring, fødestilling eller andre forhold under fødselen. Kanskje har du fødselsangst, sykdommer eller helseplager som kan påvirke fødselen. Det kan ha oppstått komplikasjoner i svangerskapet, eller det er grunn til å anta at det kan oppstå komplikasjoner under fødselen.

Dette og andre spørsmål kan det være viktig og nyttig å få drøftet med jordmor i god tid før fødselen er i gang. Slike samtaler kan rydde unødvendige bekymringer av veien og gi deg en større trygghet for situasjonen omkring fødselen. Jo mer vi vet om denne typen problemstillinger jo bedre mulighet har vi for å tilrettelegge for deg, innenfor forsvarlige og praktiske rammer.

Du kan bestille time for samtale på telefon 35 00 47 78 alle hverdager fra kl. 08.00 - 14.30.

Med risikosvangerskap mener vi svangerskap som trenger oppfølging utover det som er vanlig. Hvis det er komplikasjoner i svangerskapet må du føde på et sykehus som har tilstrekkelig kompetanse. Sykehuset Telemark har slik kompetanse, og er døgnbemannet med fødselsleger, barneleger, anestesileger og nyfødtavdeling.

Hvilke undersøkelser og kontroller du skal møte til og hyppigheten av disse blir vurdert i hvert enkelt tilfelle.

Ved risikosvangerskap vil undersøkelser og kontroller alltid utføres av lege.

Se også informasjon om gravide og rusmidler

Les mer om graviditet og svangerskap

Fødsel

Ved Sykehuset Telemark har vi fem fødestuer og to mottakelsesrom. I tillegg har vi en observasjonspost med seks senger. Her ligger kvinner, i kortere eller lengre tid, blant annet ved komplikasjoner i svangerskapet.

gravid mage

Fødselen kan starte på forskjellige måter, og mange er usikre på når tiden er inne til å komme til fødeavdelingen.

Ring og snakk med oss, så avtaler vi hva som er best for dere. Telefon 35 00 47 64.

De vanligste måtene fødselen starter på:

 • Rier begynner oftest som menstruasjonslignende smerter i magen og/eller i korsryggen. Etter hvert vil disse komme takvis og tiltar både i styrke, varighet og hyppighet. Man sier at fødselen er i gang når man har rier med 5-10 min mellomrom
 • Vannavgang. Hos noen starter fødselen ved at fostervannet går. Normalt er det cirka 800 ml fostervann ved terminen. Det er klart og blakket på farge.  Ved vannavgang er i prinsippet fødselen i gang.
  Vi ønsker at du tar kontakt med oss hvis du tror at fostervannet har gått.

Svangerskap og fødsel er en normal fysiologisk prosess, og man skal ha gode grunner for å gripe inn med aktive tiltak for sette fødselen i gang.
En igangsetting av fødsel tar normalt 1-3 dager, men det kan også ta lenger tid.

Ved Sykehuset Telemark benytter vi ulike metoder og medikamenter for å få kvinner i fødsel:

 • Ballongkateter
 • Amniotomi/hinnerivning ("ta vannet")
 • Misoprostol tabletter som settes vaginalt eller svelges
 • Prositin E (Dinoproston), vaginaltabletter
 • Oksytocindrypp – intravenøs
 • Tøying av livmorhalsen ("Stripping") kan øke sjansen for at kvinnen går spontant i fødsel

Les mer om igangsetting av fødsel

Åpningsfasen

Åpningsfasen er en passiv arbeidsfase der livmorens riearbeid gradvis åpner mormunnen til 10 cm og skyver barnet nedover i fødselskanalen.

Utdrivningstiden

Når mormunnen er åpen (10 cm) vil jordmor veilede deg i hvordan du mest hensiktsmessig arbeider med riene dine. Utdrivningsfasen tar som regel ikke mer enn en time og er over når barnet er født.

Smertelindring

Ved Sykehuset Telemark kan vi tilby følgende metoder for smertelindring:

 • Alle fødestuer har bad med badekar
  Varm dusj eller karbad kan virke smertedempende og avslappende
 • Olje for massasje
 • Rispose (varmepose)
 • Steriltvannspapler settes av jordmor og hjelper på smerter i korsryggen.
 • Akupunktur: Målet med akupunktur under fødselen er  å lindre smerte, gi avslapning og regulere  rievirksomheten (De fleste jordmødrene kan tilby akupunktur)
 • Lystgass: Man starter å puste lystgass når riene begynner, slik at den smertelindrende effekten er på topp når riene er sterkest. Lystgass har vært brukt i mange tiår uten at det er påvist skade på verken mor eller barn.
 • Epidural: Dette innebærer at lokalbedøvelse settes i området utenfor ryggmargen. Epidural gir god smertelindring. Det er anestesilege som setter denne bedøvelsen. Epidural krever noe mer overvåking av fødselen. Epidural kan settes når du er i aktiv fødsel, minst 4 cm åpning og regelmessige rier. 

Keis​​ersnitt

Omtrent atten prosent av alle fødsler i Norge skjer ved keisersnitt. Noen ganger blir det utført keisersnitt til beste for barnets helse, andre ganger av hensyn til morens helse. Vanligvis blir keisersnitt planlagt i god tid før og utført litt før terminen. Men av og til oppstår det en situasjon der snarlig forløsning er nødvendig, noen ganger innen få minutter.
Les mer om keisersnitt


Fødsel i seteleie

Når det er barnets sete og/eller fot som ligger nederst i fødselskanalen og derfor blir den delen som fødes først, kalles dette setefødsel. Om lag 3-4 % av alle barn ligger i seteleie ved termin.

Les mer om fødsel i seteleie​​​

Les mer om fødsel og barsel

Etter fødselen

Etter fødselen får du som har født plass på Seksjon for barsel. Vi har et familievennlig tilbud i lyse og fine lokaler. Vanlig liggetid på barsel er to til tre dager. Du kan avtale tidspunkt for hjemreise med jordmor.

Baby inntil mor
 

Både jordmødre og barnepleiere vil sørge for at dere får den informasjonen dere har behov for, som for eksempel veiledning i amming og barnestell. Det er viktig at dere stiller spørsmål og sier i fra dersom dere behøver hjelp.

Du og din partner vil i løpet av oppholdet på barsel få en samtale med jordmor om fødselen din. Dere vil også få nyttig informasjon vedrørende hjemreisen og tiden etterpå.

Vi gjør forskjellige undersøkelser av barnet mens dere er innlagt hos oss.
4-6 timer etter fødselen måler vi oksygenopptak. To dager etter fødselen blir barnet undersøkt av barnelege og vi utfører hørselstest og blodprøve (bl.a. Føllings prøve).
Se nettsiden til helsenorge.no om helseundersøkelse av nyfødte for mer informasjon

Det kan være litt problemer i starten med ammingen. Men når man kommer over den første kneiken, blir det en lettere hverdag. Skal man reise noe sted, har man alltid tilgjengelig mat til barnet. Den er passe varm, og er spesielt tilpasset barnet ditt.

Les mer om amming og ammestart på helsenorge.no

Vår morsmelkbank tar gjerne i mot brystmelk. Morsmelk er den beste ernæring for spedbarn, og ved å levere brystmelk er du med på å sikre premature barn og syke nyfødte barn en best mulig ernæringsmessig start.
Les mer om hvor og hvordan du kan levere melken

Barnelegen har noen gode råd til dere som velger en tidlig hjemreise etter fødselen, det vil si før det er gått 48 timer.
Vanligvis ligger mor og barn på barselavdelingen i 48-72 timer etter fødsel. Tiden på barselavdelingen er en observasjonsperiode med hensyn på sykdom hos barnet. Foreldre som reiser hjem tidligere må være ekstra oppmerksomme på barnet de første dagene.

Les rådene fra barnelegen

Nybakt pappa med babyen på armen

Barselpoliklinikken er et tilbud som du kan benytte i de første ukene etter fødselen. 

Du kan kontakte barselpoliklinikken på dagtid hvis du for eksempel har ammeproblemer, såre/vonde bryst og brystknopper, melkespreng, brystbetennelse, unormale blødninger, vonde sting eller lignende etter fødsel eller keisersnitt. Du er velkommen til barselpoliklinikken i hele din ammeperiode for ammerådgivning.

Du kan også ta kontakt ved unormale blødninger, tilsyn av sting etter fødsel og operasjonssår etter keisersnitt. Oppstår det annen sykdomsproblematikk, må dere ta kontakt med fastlege.

Vi foretar hørselstest, nyfødtscreening ( blodprøve), vekt og barnelegeundersøkelse på barselpoliklinikken ved tidlig hjemreise. Vi følger også opp gulsott hvis barnet ditt blir økende gul hjemme og/eller er trøtt og slapp i nyfødtperioden.

Ved bekymring kan du ringe barsel når barselpoliklinikken er stengt.


Barselpoliklinikken er en del av føde- og barselavdelingen i Skien

Ta kontakt på telefon 35 00 56 53.

Praktisk informasjon

​Sykehuset Telemark er godkjent som mor-barn-vennlig sykehus i henhold til krav fra WHO/UNICEF.
Vi ble re-godkjent høsten 2017.
Les om Mor-barn-vennlig-initiativ på Ammehjelpens nettside

Vi har gode parkeringsmuligheter ved Sykehuset Telemark. Les mer om parkeringen ved sykehuset.

Vi har en egen dagligstue med kafeteria. Der kan du forsyne deg med mat når du måtte ønske det.

kafeteria på Seksjon for barsel
 

I tillegg er det kafeteria/kiosk og kantine på sykehusets område. Se informasjon om dette.

Sist oppdatert 30.05.2023