HELSENORGE

Ungdomspsykiatrisk senter (UPS)

Ungdomspsykiatrisk senter (UPS) er en døgnbemannet institusjon, med 8 plasser inkludert 2 skjermingsrom.

Vi utfører observasjon, utredning, behandling og diagnostikk av ungdom mellom 12 og 18 år, som er i behov av sykehusinnleggelse i forbindelse med psykisk sykdom.

Det er et tett samarbeid med ungdommen selv, foreldrene/omsorgspersoner, poliklinikkene og andre relevante instanser.

Fant du det du lette etter?