HELSENORGE

Fertilitetsavdelingen - pasientinformasjon i forbindelse med Covid-19

Oppdatert 16.01.23

I forbindelse med Covid19-pandemien er det satt i verk tiltak ved Sykehuset Telemark og Fertilitetsavdelingen Sør med tanke på smittevern og beredskap. 

Følgende punkter gjelder:

a) Dine planlagte oppmøter på avdelingen kan bli avlyst av oss på kort varsel på grunn av bemanningssituasjonen i avdelingen.

b) Du skal kontakte avdelingen på Crypho for rådgivning omkring oppmøte dersom du har mistanke om at du kan smitte andre med Covid19 som f.eks ved nyoppståtte luftveissymptomer.

Vaksinering mot Covid19 og planlagt fertilitetsbehandling: 

Vår hovedanbefaling er at alle våre pasienter takker ja til vaksinen de blir tilbudt, også oppfriskingsdose, og at behandling med assistert befruktning tilpasses vaksinering ved at tidspunkt for innsett av embryo eller inseminasjon gjennomføres tidligst 2 uker etter en vaksinedose. Vi understreker at anbefalingen om å vaksineres ikke er å regne som et medisinsk råd om at alle som er til fertilitetsbehandling må ta vaksine da det kan være medisinske årsaker til å ikke ta vaksinen som allergier eller annet. Den typen problemstillinger må hver enkelt pasient avklare med sin fastlege. Vaksinasjon av partner påvirker ikke fertilitetsbehandling. 

Vi følger FHI ​​sine anbefalinger om graviditet og Covid19 som er publisert her:  https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/rad-for-gravide-og-ammende/ ​​​​


Til slutt minner vi om at Covid19-situasjonen og vaksinerådene omkring denne er i stadig endring og utvikling, og våre råd og anbefalinger kan endres på kort varsel.Fant du det du lette etter?