HELSENORGE

Fertilitetsavdelingen - pasientinformasjon i forbindelse med Covid-19

Lokale føringer og smittevernstiltak ved Sykehuset Telemark gjør at vi har noe redusert drift. Vi tilbyr den samme utredning og behandling som før pandemien, men i mindre omfang enn vanlig. Dessverre medfører redusert drift økte ventetider hos oss.

På grunn av endret bemanning har vi ikke telefontid for innkommende samtaler fra pasienter. For å komme i kontakt med oss, bruk «Crypho» som beskrevet under «Praktiske opplysninger om Fertilitetsavdelingen Sør», så kan vi ringe deg tilbake.

Under Covid19-pandemien er det satt i verk ekstra tiltak ved Sykehuset Telemark med tanke på smittevern og beredskap. Tiltakene endres stadig basert på råd fra myndighetene.

Siste oppdatering av tiltak hos oss skjedde 4. februar 2021, med nytt punkt f som gjelder inntil videre. Punkt a-e gjelder som før. For deg som pasient ved Fertilitetsavdelingen Sør innebærer tiltakene følgende:

Oppdatert 26.04.2022

I forbindelse med Covid19-pandemien er det satt i verk tiltak ved Sykehuset Telemark og Fertilitetsavdelingen Sør med tanke på smittevern og beredskap. 

Følgende punkter gjelder:

a) Dine planlagte oppmøter på avdelingen kan bli avlyst av oss på kort varsel på grunn av bemanningssituasjonen i avdelingen.

b) Du skal kontakte avdelingen på Crypho for rådgivning omkring oppmøte ders​om du har mistanke om at du kan smitte andre med Covid19.

c) Kun pasienter som skal til undersøkelse eller behandling slipper inn på legekontor og operasjonsstue, ikke ledsagere. Unntak ved graviditetsultralyd.

Vaksinering mot Covid19 og planlagt fertilitetsbehandling: 

Vår hovedanbefaling er at alle våre pasienter takker ja til vaksinen de blir tilbudt, og at behandling med assistert befruktning tilpasses vaksinering ved at tidspunkt for innsett av embryo eller inseminasjon gjennomføres tidligst 2 uker etter en vaksinedose. 

​Folkehelseinstituttet anbefaler ikke vaksinering av gravide i første del av svangerskapet. 

Vi understreker at anbefalingen om å vaksineres ikke er å regne som et medisinsk råd om at alle som er til fertilitetsbehandling må ta vaksine da det kan være medisinske årsaker til å ikke ta vaksinen som allergier eller annet. Den typen problemstillinger må hver enkelt pasient avklare med sin fastlege. 

Vaksinasjon av partner påvirker ikke fertilitetsbehandling. 

Til slutt minner vi om at Covid19-situasjonen og vaksinerådene omkring denne er i stadig endring og utvikling, og våre råd og anbefalinger kan endres på kort varsel.Fant du det du lette etter?