HELSENORGE

Avbestilling av time/om du ikke møter

Når du har fått rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, får du tilbud om time. Dersom du avbestiller timen eller ikke møter, kan ikke sykehuset garantere at du får helsehjelp innen den fristen du har fått.

Det er mange andre pasienter som også venter på time. Det er derfor viktig at du sier i fra så fort som mulig slik at andre kan få timen din.

​Har du fått digital innkalling til time kan du logge inn ​på helsenorge.no for å endre eller avbestille time. For øvrig kan du kontakte avdelingen på telefon for å endre eller avbestille time.

Om du ikke møter til avtalt time og heller ikke melder fra om dette senest dagen før avtalt tid vil du bli belastet med et gebyr. 

Les mer om regler og takster for egenandeler, frikort og gebyr på vår nettside: Egenandel og frikort - Sykehuset Telemark (sthf.no)

Ved gjentatte avbestillinger eller at du ikke møter til den timen du har fått, blir det gjort en faglig vurdering av behovet ditt for helsehjelp. Du kan da bli strøket fra ventelisten.

Du som har fått en frist for helsehjelp og ikke har mottatt helsehjelpen innen denne fristen, har rett til å få tilbud ved et annet behandlingssted. Ved fristbrudd vil ditt sykehus eller din behandlingsinstitusjon ta kontakt med Helfo pasientformidling. De vil finne et tilbud til deg hos en annen behandler dersom du ønsker det.

Om alle møter til timene sine, blir ventetiden i spesialisthelsetjenesten kortere.

På Helsenorge finner du informasjon om egenandeler, frikort og pasientgebyr

Mer informasjon om dine rettigheter ved fristbrudd på Helsenorge​


Fant du det du lette etter?