HELSENORGE
Øre-nese-hals - seksjon og poliklinikk

Hørselstest hos barn

Valg av testmetoder ved utredning av hørselstap hos barn er avhengig av barnets alder og evne til å samarbeide. Det kan være aktuelt å benytte flere tester for å komme fram til et ønsket resultat.

Innledning

Henvisning og vurdering

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

For barn som er store nok til å forstå er det en fordel om foreldrene snakker med barnet før timen, slik at barnet er forberedt på hva som skal skje.

Under

Barn 0-3 år

For barn i alderen 0-3 år kan vi benytte følgende målinger:

  • Tympanometri
  • Otoakustiske emisjoner OAE

Barn 3-6 år

For barn i alderen 3-6 år kan vi benytte følgende målinger:

  • Tympanometri
  • Otoakustiske emisjoner OAE
  • Lekeaudimetri

Tympanometri

Ved tympanometri får barnet en liten propp i øregangen. Tympanometri benyttes for bedømming av mellomørefunksjonen.

Selve målingen medfører ikke ubehag for pasienten. Det kan oppleves som en liten dottfornemmelse, men det hender at barnet motsetter seg å få proppen satt inn i øregangen.

Testen blir benyttet på alle aldersgrupper.

Otoakustiske emisjoner OAE

Dette er en objektiv hørselsmåling der vi tester det indre ørets funksjon. Denne testen blir blant annet også brukt til hørselsscreening av nyfødte.

Testen gjennomføres ved å sette en liten propp i barnets øregang og sende små klikkelyder inn i øret.

Lekeaudiometri

Når man måler hørselen bruker vi et audiometer. Da undersøker vi hørselen ved å registrere respons på ulike toner.

Hensikten med testen er å kartlegge barnets hørsel. Resultatet blir presentert i et audiogram med ulike frekvenser og nivåer.

Først øver vi sammen med barnet, men etter hvert skal barnet alene respondere på lyden. Ett øre blir testet av gangen. Hvor mange frekvenser vi tester varierer, da dette avhenger av hvilket samarbeid man oppnår med barnet.

Etter

Om det er behov for videre utredning, behandling og oppfølging avhenger av resultatene av undersøkelsen.

Vær oppmerksom

Kontaktinformasjon

Reise med rekvisisjon til og fra sykehuset

​For pasienter gjelder spesielle regler for transport.

Ta kontakt med Kjørekontoret for pasientreiser på telefon 05515, for informasjon om reiser med rekvisisjon.

Helseekspressen

Se rutetider for Helseekspressen på helsenorge.no/pasientreiser

Praktisk informasjon

Egenandeler og frikort

​Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste. ​

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. 

Ved manglende oppmøte hvor du ikke har gitt beskjed i god tid i forveien blir du fakturert for et gebyr. 

Les mer om ege​nandeler, frikort og ev. gebyrer ved manglende oppmøte​Hotelloversikt - Skien, Porsgrunn og Notodden

For tilreisende pasienter som trenger overnatting presenterer vi her en oversikt over hotell i Skien, Porsgrunn og på Notodden.

Ta kontakt med hotellet for informasjon om pris og bestilling.

 

Sykehuset Telemark har ikke pasienthotell. 

Pasientjournal - bestille utskrift av egen journal

Dersom du ønsker utskrift av din pasientjournal må du sende et skjema for å be om utskrift.

Elektronisk forespørsel

Dette kan du gjøre elektronisk ved å logge inn på helsenorge.no - se https://helsenorge.no/pasientjournal/se-pasientjournalen-din-fra-helse-sor-ost

Send forespørsel som ordinær papirpost 

, fyll ut skjemaet "Forespørsel - kopi av egen journal".

Dersom du ønsker å registrere/endre nærmeste pårørende, fyll ut skjemaet "Registrering/endring av pårørende i egen journal".

Du finner lenke til nedlasting av skjemaene på:
www.sthf.no/rettigheter#innsyn-i-din-pasientjournal

Ved besøk på Sykehuset Telemark kan du få utlevert skjemaene i hovedekspedisjonen.

Skjemaet fylles ut, underskrives og sendes til:

Sykehuset Telemark
Pasientdokumentasjon og arkiv
Postboks 2900 Kjørbekk
3710 Skien

Røyking

​Sykehuset Telemark er et røykfritt sykehus

Uteområdene har egne røykeplasser som er merket. Det er ikke tillatt  å røyke ved hovedinngangene.

Det er ikke røykerom for pasienter i den somatiske delen av sykehuset.
Ved enkelte sengeposter ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling er det egne røykerom for pasienter.

Sykehusprest

​Dersom du skulle trenge en samtalepartner mens du er innlagt på sykehuset kan sykehuspresten, som har taushetsplikt, være en mulighet.

Les mer om sykehusprest på www.sthf.no/praktisk-informasjon/sykehusprest

Testing etter utenlandsopphold i sykehus eller institusjon

​Dersom du skal legges inn på sykehus og du i løpet av siste 12 måneder har vært innlagt sykehus eller helseinstitusjon utenfor Norge, må det gjennomføres endel tester for å unngå smitte på sykehus.

Les mer om hva og hvorfor på www.​sthf.no/praktisk-informasjon/testing-etter-opphold-pa-sykehus-eller-helseinstitusjon-utenfor-norge​

Fant du det du lette etter?