HELSENORGE
- Mage-tarmundersøkelse

pH-registrering i spiserøret

pH-registrering er en måling av surhetsgraden i nedre del av spiserøret. Undersøkelsen skal avdekke om surt mageinnhold kommer opp i nedre del av spiserøret. På sykehuset får barnet en sonde som det skal ha i 24 timer. Man reiser hjem med sonden og kommer tilbake dagen etter for å fjerne den.