HELSENORGE

Infeksjon sengepost

Seksjon infeksjon sengepost utfører utredning, behandling og pleie av pasienter med behov for avansert infeksjonsmedisinsk behandling. Vi dekker hele fagfeltet innen infeksjonsmedisinske tilstander, som blant annet HIV/immunsvikt, tuberkulose, tropesykdommer samt alvorlige og livstruende bakterielle og virale infeksjoner.

Pasienter som må isoleres på grunn av smittefare kommer til oss. Dette gjelder blant annet gastroenteritt og influensa. Vi har et tett samarbeid med smittevernenheten.

Vi har spesialisert oss i overvåkning og behandling av  blodforgiftning (sepsis) som kan oppstå ved alle typer infeksjoner.

Alle våre pasienter får pasientansvarlig sykepleier ved innleggelse.

Sengeposten har 10 sengeplasser, hvorav 2 luftsmitteisolat og 8 kontaktsmitteisolat.

Fant du det du lette etter?