HELSENORGE

CT av lunger/brysthule (CT-thorax)

CT er en røntgenundersøkelse der vi tar tverrsnittbilder av områder i kroppen ved hjelp av røntgenstråler.