Helsenorge

CT av lunger/brysthule (CT-thorax)

CT er tverrsnittfotografering av aktuelle områder i kroppen med bruk av røntgenstråler. Bildene lages ved hjelp av et dataprogram.