HELSENORGE
Gynekologisk poliklinikk

Abort

I Norge har kvinner lovfestet rett til selvbestemt abort innen utgangen av 12. svangerskapsuke. Senere i svangerskapet må søknaden behandles av abortnemnda ved sykehuset.

En abortnemnd består av 2 leger. En av dem er ansatt som overlege ved avdelingen som utfører aborten, den andre er oppnevnt av fylkesmannen.. Nemnda skal bestå av en kvinne og en mann. For vedtak om innvilgelse kreves enstemmighet.

Ventetider

Innledning

Du får bekreftet at du er gravid på grunnlag av manglende menstruasjon, positiv graviditetstest og gynekologisk undersøkelse. Dersom du er ufrivillig gravid og vurderer å avbryte svangerskapet er det viktig at du tar kontakt så tidlig som mulig. Du trenger ikke henvisning fra fastlege, men kan ta direkte kontakt med gynekologisk avdeling på sykehuset.

Når du tar kontakt med lege, helsestasjon eller sykehus vil de spørre om datoen for første dag i siste menstruasjon. Lov om svangerskapsavbrudd gir deg rett til å bestemme om du vil avbryte svangerskapet innen utgangen av uke 12. Husk at 12 uker betyr fra første dag ved siste menstruasjon. Dersom denne tiden nærmer seg, må du informere legen om det slik at du slipper å vente på time. Etter 12. svangerskapsuke må søknad om abort behandles av en abortnemnd.

Henvisning og vurdering

Fastlegen vil gjøre en gynekologisk undersøkelse for å vurdere svangerskapslengde før videre henvisning til sykehuset. Du blir bedt om å signere egenerklæring «Begjæring om svangerskapsavbrudd».

Du kan også ta direkte kontakt med sykehuset for undersøkelse, du trenger ikke henvisning fra fastlege. Også da må du signere «Begjæring om svangerskapsavbrudd».

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Henvisning sendes elektronisk eller per post til:

Gynekologisk poliklinikk
Sykehuset Telemark
Postboks 2900 Kjørbekk
3710 Skien

Sjekklisten nedenfor er en generell huskeliste ved utfylling av henvisninger til sykehuset:
 • Pasientens navn, fødselsnummer, korrekt adresse og telefonnummer, evt navn på foresatte.
 • Legens navn, adresse og telefonnummer.
 • Anamnese og kliniske funn. Klar bestilling: hva ønskes utredet/behandlet og hvorfor.
 • Svar på relevante supplerende og tidligere undersøkelser: blodprøver, radiologiske og histologiske undersøkelser, operasjonsbeskrivelse, epikriser mv.
 • Trenger pasienten tolk? Presiser hvilket språk.
 • Har pasienten vært i utlandet og hatt kontakt med sykehus/lege? MRSA prøve må tas før pasienten kommer til oss.
 • Pass på at oversikt over legemidler i bruk er oppdatert. Den kommer automatisk med ved bruk av henvisningsmalen i EPJ.
 • Pasienten skal ha med seg siste oppdaterte liste over legemidler i bruk ved frammøte på sykehuset.
 • Bruk adresser som er oppgitt i sentralt adresseregister. Ikke send henvisninger direkte til navngitte leger.
 • Ved henvisning til undersøkelser som man antar vil kreve narkose (eks.: MR barn, Gastro-koloskopier osv), er det særdeles viktig å gi fullstendige kliniske opplysninger, oppdatert medikamentliste, informasjon om allergier/CAVE og pasientens aktuelle høyde, vekt, blodtrykk og hjertefrekvens.
Se også "Den gode henvisning" - nasjonal veileder fra Helsedirektoratet

Utredning

På sykehuset får du en samtale med sykepleier og lege ved gynekologisk poliklinikk. Du vil få en vaginal gynekologisk undersøkelse med ultralyd for å fastslå svangerskapslengde. 

Det blir bestemt abortmetode og det vanligste er at aborten blir igangsatt med medikamenter. Kirurgisk abort blir sjeldent brukt på grunn av risiko ved narkose og unødvendig inngrep på livmora. 

Før svangerskapsuke 9 kan medikamentell behandling skje hjemme. 

Du vil få grundig informasjon og samtale før endelig behandling blir bestemt. 

Behandling

Les mer om Abort, medikamentell hjemmeabort

Abort, medikamentell hjemmeabort

I Norge har kvinner lovfestet rett til selvbestemt abort innen utgangen av 12. svangerskapsuke. Senere i svangerskapet må søknaden behandles av abortnemnda ved sykehuset.

For at medikamentell abort skal kunne skje hjemme må du være over 18 år og frisk. Du må kunne forstå og prate norsk, og ha mulighet til å ha en voksen person sammen med deg. Hjemmeabort er aktuelt frem til svangerskapsuke 9. Ved noen sykehus er hjemmeabort mulig frem til uke 10.

For å få utført en hjemmeabort, må du bo mindre enn en time unna sykehuset i Skien.

 1. Før

  Innledende behandling

  Du har vært til undersøkelse og vurdering på sykehuset og det er avtalt at aborten skal skje hjemme ved hjelp av medikamenter. Det er to ulike medikamenter som blir benyttet.

  • Mifegyne/Mifepristone som starter abortprosessen
  • Cytotec som hjelper kroppen å fullføre aborten

  Første del av behandlingen skjer på sykehuset. Du får tabletten Mifegyne/Mifepristone som du svelger, og når den er tatt er det for sent å ombestemme seg. Før du forlater sykehuset får du med deg Cytotec og smertestillende for videre behandling hjemme.

  Behandlingen hjemme, skjer 2 dager etter du har svelget tabletten Mifegyne/Mifepristone

  Du kan i løpet av de neste dagene få blødning og menstruasjonslignende magesmerter. Bruk bind og ikke tamponger ved blødning. Ved behov for smertestillende kan du ta Paracetamol 1 gram inntil fire ganger i døgnet. Hos noen få skjer aborten uten at videre behandling er nødvendig.

  Ta kontakt med sykehuset dersom:

  • Du kaster opp før det er gått 2 timer etter inntak av Mifegyne/Mifepristone
  • Aborten skjer uten at videre behandling er satt i gang

 2. Under

  Videre behandling hjemme

  To dager etter abortprosessen ble startet på sykehuset fortsetter du behandlingen hjemme. Det er nødvendig at du har en voksen person sammen med deg.

  Hvordan går du fram?
  • Start behandlingen på morgenen
  • Plasser 4 tabletter Cytotec dypt i vagina/skjeden. Du må ligge når du setter inn tablettene.
  • Ta samtidig 2 tabletter Paralgin forte og 2 tabletter Ibux 400 mg, for å forebygge smerter. De resterende smertestillende og kvalmestillende tablettene, kan du selv fordele utover dagen. Det kan være lurt å ta smertestillende, før du får sterke smerter.
  • Vent 10-15 minutter med å reise deg opp. Deretter bør du være oppe for å fremskynde abortprosessen
  • Du kan spise, drikke og ellers leve som normalt.
  • o Det er normalt og blø kraftigere enn ved en menstruasjon, med koagler/klumper.
  • Vanligvis tar det 4-6 timer fra du setter Cytotec, til du aborterer. Har du ikke begynt å blø etter 4 timer, kan du ta de 2 siste tablettene Cytotec. Disse kan du svelge med et glass vann.
  • Hvis du ammer: Nyere forskning har ikke vist skadelig effekter for barnet. Noen barn kan få diare ved amming, kort tid etter at mor har tatt Cytotec.
  • Du vil bli ringt opp av en sykepleier i løpet av dagen, en gang på formiddagen og en gang på ettermiddagen, for å høre hvordan det går med deg. Du kan også ta kontakt selv ved behov.

  Vanligvis vil aborten skje 4-6 timer etter at tablettene med Cytotec ble satt. Dersom det går mer enn 6 timer før du får blødning ringer du sykehuset for informasjon og videre avtale.

  NB! Du kan få sterke menstruasjonssmerter og det er vanlig med rikelig blødning. Hvis du blir utrygg i situasjonen tar du kontakt med sykehuset.

  Obs! Du kan ikke kjøre bil denne dagen.

 3. Etter

  • Du kan være i vanlig aktivitet dersom du føler deg i form til det. Blødning er normalt inntil 3-4 uker etter aborten, men vil som regel avta raskt. I starten er det normalt og blø mer enn en vanlig menstruasjon.
  • Bruk bind ikke tamponger, i den tiden du blør.
  • Unngå karbad, svømmehall og samleie så lenge du blør.
  • Etter 4-6 uker vil menstruasjonen som oftest være tilbake. Det er ikke uvanlig at den første menstruasjonsblødningen både er kraftigere og varer lengre enn hva du er vant med.
  • Sykemelding/egenmelding vanligvis i 1-3 dager, inkludert dagen du tar Cytotec.
  • Du kan trene og være i normal aktivitet
  Etterkontroll

  Du trenger ikke rutinemessig kontroll på poliklinikken etter en medikamentell abort. Du tar selv graviditetstest 4 uker etter aborten for å påvise at svangerskapet er avsluttet. Testen kan du kjøpe på apotek, dagligvareforretning, ev. på internett.

  Det er viktig at du tar denne graviditetstesten!

  I enkelte tilfeller kan det være aktuelt med kontroll, særlig ved mistanke om ufullstendig abort/rester eller infeksjon.

  Vi gjør oppmerksom på at intakt graviditet etter abort vil inntreffe hos 1-2 kvinner av 1000 som får behandling. Metodesvikten er den samme om behandlingen skjer ved medikamentell eller kirurgisk abort.

  Klamydiatesting

  Vi tilbyr rutinemessig klamydiatesting i forbindelse med forundersøkelsen før abort.

  Du vil få beskjed dersom du har klamydia, og du vil få behandling (gratis, på blåresept). Behandlingen er viktig, både for å unngå smittespredning, og fordi ubehandlet klamydia kan gjøre deg steril.

  Smitteoppsporing er pålagt, jf smittevernloven § 3-6. Alle dine seksualpartnere siste halvår skal oppgis og/eller kontaktes av deg, slik at de også kan testes.

  Vi anbefaler kontrollprøve dersom

  • symptomer på klamydiainfeksjon vedvarer (f. eks utflod, gjerne lett blodtilblandet, småblødninger mellom menstruasjoner)
  • du ikke husker å ta tablettene som instruert
  • der reinfeksjon er sannsynlig.

  Kontrollprøven tas 5-6 uker etter avsluttet behandling hos lege/helsesykepleier. For å redusere risikoen for reinfeksjon, anbefales du å avstå fra samleie i en uke etter behandlingen.

  Prevensjon etter aborten
  • Skal du starte med p-piller, p-ring eller p-plaster, anbefaler vi at du starter samme dag eller dagen etter aborten. Du kan også vente til neste menstruasjons første dag. Husk at du kan bli gravid allerede på første eggløsning etter en graviditet, altså før menstruasjonen kommer tilbake.
  • Skal du starte med p-sprøyte eller p-stav kan denne settes hos fastlege ev. helsestasjon for ungdom.
  • Skal du ha spiral, kan du få satt inn denne ved gynekologisk poliklinikk. Det gjøres enklest i forbindelse med menstruasjon.Ring poliklinikken og avtal time selv så fort du får tilbake menstruasjon etter aborten. Se kontaktinformasjon lenger ned. Vi forsøker da å sette deg opp så snart som mulig. Mange fastleger har også god kompetanse på å sette inn spiral.

Vær oppmerksom

Ta kontakt med sykehuset i følgende situasjoner:

 • Dersom du ikke har begynt å blø innen 48 timer fra du tar Cytotec
 • Dersom du blør mer enn at du fyller 6 nattbind på 2 timer.
 • Smerter i mage/underliv som varer mer enn 14 dager
 • Feber over 38 grader
 • Illeluktende utflod
 • Kraftige blødninger med klumper i mer enn 14 dager, eller blødning utover 4 uker
 • Vedvarende symptomer på graviditet 1 uke etter Cytotec
 • Ved positiv graviditetstest etter 4 uker
 • Hvis menstruasjonen ikke kommer tilbake etter 4-6 uker og du tidligere har hatt regelmessig syklus, og at uteblitt menstruasjon ikke skyldes prevensjonsmidlet du bruker

Kontakttelefoner:

 • Gynekologisk poliklinikk: 35004771 - kun hverdager, dagtid
 • Seksjon for gynekologi: 35004993

Gå til Abort, medikamentell hjemmeabort

Les mer om Abort, medikamentell på sykehus

Abort, medikamentell på sykehus

I Norge har kvinner lovfestet rett til selvbestemt abort innen utgangen av 12. svangerskapsuke. Senere i svangerskapet må søknaden behandles av abortnemnda ved sykehuset.

Undersøkelse og forberedelse skjer på Gynekologisk poliklinikk i Porsgrunn. Selve aborten foregår ved innleggelse ved Kirurgisk sengepost i Skien, 36-48 timer etter at du har tatt medikamentet på poliklinikken.

Medikamentell abort er også, i en del tilfeller, mulig å gjennomføre hjemme.

Du vil få et medikament som starter abortprosessen, som tas på poliklinikken eller hjemme. Etter to dager kommer du tilbake til sykehuset for å gjennomføre aborten her.

 1. Før

  På poliklinikken får du en samtale med sykepleier og gynekolog. Vi gjør en gynekologisk undersøkelse med vaginal ultralyd for å fastslå svangerskapslengde.

  Du får grundig informasjon og samtale før endelig behandling av aborten blir bestemt. Før behandlingen må du lese gjennom og signere "Begjæring om svangerskapsavbrudd".

  Når du har vært til undersøkelse og vurdering på poliklinikken og det er avtalt at aborten skal skje ved hjelp av medikamenter, er det to ulike medikamenter som blir benyttet.

  • Mifegyne/Mifepristone som starter abortprosessen
  • Cytotec som hjelper kroppen å fullføre aborten

  På poliklinikken får du tabletten Mifegyne/Mifepristone som du svelger. Når den er tatt er det for sent å ombestemme seg. Du kan deretter reise hjem. Etter 36-48 timer møter du til innleggelse for endelig behandling.

  Du kan få blødning og menstruasjonslignende smerter etter å ha tatt Mifegyne. Bruk bind og ikke tamponger ved blødning. Ved behov for smertestillende kan du ta Paracetamol 1 gram, inntil fire ganger i døgnet. Hos noen få skjer aborten uten at videre behandling er nødvendig.

  Ta kontakt med sykehuset dersom:

  • Du kaster opp før det er gått 2 timer etter inntak av Mifegyne/Mifepristone
  • Aborten skjer uten at videre behandling er satt i gang

 2. Under

  To dager, eller 36-48 timer, etter at du har tatt medikamentet på poliklinikken skal du møte på Kirurgisk sengepost i Skien.

  Behandlingen kan ta tid, så ta gjerne med morgenkåpe/komfortable klær, toalettsaker, tøfler og lesestoff eller lignende.

  • Spis gjerne frokost før du kommer.
  • Du blir mottatt av sykepleier som gir deg informasjon om videre behandlingsplan.
  • Denne dagen får du tablettene som gjør at aborten fullføres. Du vil få 4 tabletter som du skal sette dypt i skjeden, tablettene settes av sykepleier. I noen tilfeller avtaler vi at du setter disse tablettene selv hjemme før du kommer.
  • Du må ligge i 10-15 minutter etter igangsatt behandling, deretter bør du være oppe.
  • Du vil få forebyggende smertestillende behandling. Mens livmoren arbeider for å støte ut graviditeten, kan du oppleve ganske sterke smerter. Du vil få smertestillende etter behov. Ikke vær redd for å si ifra. Det kan være lurt å ta smertestillende, før du får sterke smerter.
  • Det er vanlig å være innlagt i minst 6 timer.
  • Dersom du ikke har fått blødning innen fire timer vil det være behov for flere Cytotec-tabletter. Dette skjer særlig etter uke 9. Disse tablettene skal du svelge med vann hver tredje time til aborten er gjennomført.
  • Du kan få kraftige menstruasjonssmerter og det er normalt å blø rikelig.
  • Du kan ikke selv kjøre bil denne dagen.
  • Etter hjemkomst bør du ha en voksen person sammen med deg det første døgnet.

 3. Etter

  • Blødning er normalt inntil 3-4 uker etter aborten, men vil som regel avta i løpet av ganske kort tid. I starten er det normalt å blø mer enn en vanlig menstruasjon.
  • Bruk bind, ikke tamponger i tiden du blør.
  • Unngå karbad, svømmehall og samleie så lenge du blør.
  • Menstruasjonen kommer vanligvis tilbake etter 4-6 uker, og kan være kraftigere enn normalt.
  • Hvis du ammer: Nyere forskning har ikke vist skadelig effekter for barnet, noen barn kan få diare ved amming kort tid etter at mor har tatt Cytotec.
  • En graviditetstest er normalt positiv i opptil 3-4 uker etter aborten.
  • Sykemelding/egenmelding gis vanligvis for 1-3 dager, inkludert dagen du er på sykehuset. Du kan trene og være i aktivitet som vanlig.
  Etterkontroll

  Du trenger ikke rutinemessig kontroll på poliklinikken etter en medikamentell abort. Du tar selv en graviditetstest 4 uker etter aborten for å påvise at svangerskapet er avsluttet. Testen kan du kjøpe på apotek, dagligvareforretning ev. på internett.

  Det er viktig at du tar denne graviditetstesten!

  I enkelte tilfeller kan det være aktuelt med kontroll, særlig ved mistanke om ufullstendig abort/rester eller infeksjon.

  Vi gjør oppmerksom på at intakt graviditet etter abort vil inntreffe hos 1-2 kvinner av 1000 som får behandling. Metodesvikten er den samme om behandlingen skjer ved medikamentell eller kirurgisk abort.

  Klamydiatesting

  Vi tilbyr rutinemessig klamydiatesting i forbindelse med forundersøkelsen før abort.

  Du vil få beskjed dersom du har klamydia, og du vil få behandling (gratis, på blåresept). Behandlingen er viktig, både for å unngå smittespredning, og fordi ubehandlet klamydia kan gjøre deg steril.

  Smitteoppsporing er pålagt, jfr. smittevernloven § 3-6. Alle dine seksualpartnere siste halvår skal oppgis og/eller kontaktes av deg, slik at de også kan testes.

  Vi anbefaler kontrollprøve dersom

  • symptomer på klamydiainfeksjon vedvarer (f. eks utflod, gjerne lett blodtilblandet, småblødninger mellom menstruasjoner)
  • du ikke husker å ta tablettene slik som du har fått beskjed om
  • der reinfeksjon er sannsynlig

  Kontrollprøven tas 5-6 uker etter avsluttet behandling hos lege/helsesykepleier. For å redusere risikoen for reinfeksjon, anbefales du å avstå fra samleie i en uke etter behandlingen.

  Prevensjon etter aborten
  • Skal du starte med p-piller, p-ring eller p-plaster, anbefaler vi at du starter samme dag eller dagen etter aborten. Du kan også vente til neste menstruasjons første dag, men husk at du kan bli gravid allerede på første eggløsning etter en graviditet, altså før menstruasjonen kommer tilbake.
  • Skal du starte med p-sprøyte eller p-stav kan denne settes hos fastlege ev. helsestasjon for ungdom.
  • Skal du ha spiral, kan du få satt inn denne ved gynekologisk poliklinikk i Porsgrunn. Det gjøres enklest i forbindelse med menstruasjon, ring poliklinikken og avtal time selv så fort du får tilbake menstruasjon etter aborten. Vi forsøker da å sette deg opp så snart som mulig. Mange fastleger har også god kompetanse på å sette inn spiral.

Vær oppmerksom

Ta kontakt med sykehuset ved følgende symptomer
 • Smerter i mage/underliv som varer mer enn 14 dager
 • Feber over 38 grader
 • Illeluktende utflod
 • Kraftige blødninger med klumper i mer enn 14 dager, eller blødning utover 4 uker
 • Vedvarende symptomer på graviditet 1 uke etter Cytotec
 • Ved positiv graviditetstest etter 4 uker
 • Hvis menstruasjonen ikke kommer tilbake etter 4-6 uker og du tidligere har hatt regelmessig syklus, og at uteblitt menstruasjon ikke skyldes prevensjonsmidlet du bruker
Kontakttelefoner

Gynekologisk poliklinikk: 35 00 47 71 - kun hverdager, dagtid

Seksjon for gynekologi: 35 00 49 93

Gå til Abort, medikamentell på sykehus

Oppmøte
Undersøkelse og forberedelse skjer på Gynekologisk poliklinikk i Porsgrunn
Om poliklinikken - adresse-, kontaktinformasjon og praktiske opplysninger
  
Selve aborten foregår ved Kirurgisk sengepost i Skien
Les mer om Abort - kirurgisk

Abort - kirurgisk

I Norge har kvinner lovfestet rett til selvbestemt abort innen utgangen av 12. svangerskapsuke. Senere i svangerskapet må søknaden behandles av abortnemnda ved sykehuset.
Undersøkelse og forberedelse skjer på Gynekologisk poliklinikk i Porsgrunn.Selve aborten foregår ved Dagkirurgi Porsgrunn. 

Ved kirurgisk abort blir det gjort en utskraping fra livmora. Inngrepet blir gjort fra svangerskapsuke uke 7 fram til svangerskapsuke 11, regnet fra siste menstruasjons første dag.Dersom man forsøker kirurgisk abort tidligere enn dette er det økt risiko for ufullstendig abort, persisterende svangerskap, eller perforasjon av livmoren, og etter uke 11 er det relativt mye vev som skal ut, og dermed økt risiko for inkomplett abort.

 1. Før

  Undersøkelse og forberedelse skjer på Gynekologisk poliklinikk i Porsgrunn.

  På sykehuset får du en samtale med sykepleier og gynekolog. Vi gjør en gynekologisk undersøkelse med vaginal ultralyd for å fastslå svangerskapslengde, og det tas klamydiatest og blodprøver. Du vil få grundig informasjon før endelig behandling av aborten blir bestemt. Før behandlingen må du lese gjennom og signere «Begjæring om svangerskapsavbrudd». Dersom du skal ha kirurgisk abort, avtaler dere dato for når du skal møte på dagkirurgisk avdeling i Porsgrunn for å gjennomføre aborten.

  På poliklinikken vil du få utlevert to Cytotec-tabletter. Disse skal du selv legge så dypt som mulig i skjeden, etter dusj og vannlating, kl 06.00 samme morgen som du skal få utført aborten. Cytotec inneholder syntetisk prostaglandin som påvirker livmorhalsen slik at den mykner og begynner å åpne seg. Dermed kan aborten utføres mer skånsomt.

  Tabletten kan fremkalle smertefulle sammentrekninger i livmoren (som menssmerter) og som følge av det også blødninger som ved en spontanabort. Blir smertene og/eller blødningene kraftigere enn forventet, kan du kontakte sykehuset på telefon for å avtale om du evt skal komme inn tidligere. Andre vanlige bivirkninger kan være kvalme, brekninger og/eller diare.

  Dersom du ombestemmer deg, gi beskjed til dagkirurgisk avdeling. Om du har tatt Cytotec og ombestemmer deg, skal du møte opp til avtalt tid for samtale.

  Du bør ha skyss til og fra dagkirurgisk avdeling, du kan ikke kjøre bil selv pga medisiner som blir gitt under inngrepet.

  Møt fastende

  Du skal møte fastende. Det vil si at du ikke skal innta fast føde i seks timer før inngrepet. Dette gjelder også frukt og melk. Klare væsker som vann, te og svart kaffe kan du ta inntil to timer før. Det samme gjelder for tobakk/snus, drops og tyggegummi.

  Dersom du ikke følger reglene om faste og røyking, kan du risikere at vi må utsette operasjonen.

 2. Under

  Aborten foregår ved dagkirurgi i Porsgrunn.

  Kirurgisk abort utføres i lett narkose, og det blir gjort en utskrapning fra livmoren. Selve inngrepet tar ca 20 minutter.

  Dersom din blodtype er Rhesus negativ, vil du få en sprøyte for å unngå dannelse av antistoffer, som kan gi komplikasjoner i eventuelle senere svangerskap.

 3. Etter

  Du vil få smertestillende ved behov. Det er vanlig å ha menstruasjonsliknende smerter. Før du reiser hjem må du spise, og tisse som vanlig. Du får mat og drikke på avdelingen og kan dra hjem når du føler deg i form, vanligvis etter noen få timer. Du bør ha en voksen person sammen med deg den første dagen hjemme.

  Menstruasjonslignende blødning er vanlig den første uken. Mindre blødninger eller brunlig utflod er normalt de neste to til tre ukene, men det varier mye. Vi anbefaler at du bruker bind og unngår tampongbruk i denne perioden. Unngå samleie og karbad så lenge du fremdeles blør. Det er ikke uvanlig å få menstruasjonslignende smerter. Ved behov kan du ta vanlige smertestillende som Paracet og Ibux. De fleste er fysisk i form til å gå på jobb neste dag.

  Menstruasjonen kommer vanligvis tilbake en til to måneder etter aborten. Den første menstruasjonen kan være kraftigere og mer langvarig enn hva det du er vant med.

  Ammende kvinner kan amme etter inntak av Cytotec. Nyere forskning har ikke vist skadelige effekter for barnet, noen barn kan få diare ved amming kort tid etter at mor har tatt Cytotec.

  Prevensjon

  Du kan starte med p-piller eller annen hormonell prevensjon samme dag eller dagen etter aborten. Prevensjonsimplantat (spiral eller p-stav) kan settes inn under inngrepet på operasjonsstuen. Spiral kan også settes inn etter fire uker hos egen lege eller Helsestasjon for ungdom (gjerne i forbindelse med første menstruasjon, da er det ofte enklere å sette den inn). Ellers kan du trene og være i aktivitet som vanlig.

  Etterkontroll

  Du skal ta en graviditetstest fire uker etter aborten.

  Ta kontakt med sykehuset dersom du har:

  • Positiv graviditetstest etter 4 uker
  • Smerter og kraftig blødning med klumper i mer enn 14 dager.
  • Blødning som varer i mer enn 28 dager
  • Feber (over 38 grader)
  • Ikke har fått menstruasjonen tilbake etter 4-6 uker

  Vi gjør oppmerksom på at intakt graviditet etter abort vil inntreffe hos 1-2 kvinner av 1000 som får behandling. Dette tallet er likt for både medikamentell og kirurgisk abort. Det er derfor viktig at du tar graviditetstest 4 uker etter gjennomført abort.

  Klamydiatesting

  Vi tilbyr rutinemessig klamydiatesting i forbindelse med forundersøkelsen før abort.

  Du vil få beskjed dersom du har klamydia, og du vil få behandling (gratis, på blåresept). Behandlingen er viktig, både for å unngå smittespredning, og fordi ubehandlet klamydia kan gjøre deg steril.

  Smitteoppsporing er pålagt, jfr. smittevernloven § 3-6. Alle dine seksualpartnere siste halvår skal oppgis og/eller kontaktes av deg, slik at de også kan testes.

  Vi anbefaler kontrollprøve dersom:

  • symptomer på klamydiainfeksjon vedvarer (f. eks utflod, gjerne lett blodtilblandet, småblødninger mellom menstruasjoner)
  • du ikke husker å ta tablettene slik som du har fått beskjed om
  • der reinfeksjon er sannsynlig

  Kontrollprøven tas 5-6 uker etter avsluttet behandling hos lege/helsesykepleier, dersom den tas tidligere kan den bli falskt positiv. For å redusere risikoen for reinfeksjon, anbefales du å avstå fra samleie i en uke etter behandlingen.

Vær oppmerksom

Komplikasjoner som kan oppstå under og etter en abort

 • Man kan komme til å stikke hull på livmorveggen. Da må du overnatte på sykehuset for observasjon.
 • Svært sjelden kan tarmen bli skadet, og da må det gjøres en bukoperasjon
 • Infeksjon i livmor / eggledere. Dette kan føre til vansker med å bli gravid på normalt vis senere.
Ta kontakt med sykehuset ved
 • økende magesmerter
 • generell sykdomsfølelse
 • feber (over 38 grader)
 • illeluktende utflod
KontakttelefonSeksjon for gynekologi: 35004993

Gå til Abort - kirurgisk

Oppmøte
Undersøkelse og forberedelse skjer på Gynekologisk poliklinikk i Porsgrunn
Om poliklinikken - adresse-, kontaktinformasjon og praktiske opplysninger
  
Selve aborten foregår ved Dagkirurgi Porsgrunn

Oppfølging

Ingen oppfølging utover etterkontroll. Du finner mer informasjon under den enkelte metode.

Ved behov for støttesamtale etter abort kan du kontakte Stiftelsen Amathea (www.amathea.no), tlf.: 90 65 90 60.

Amathea er en gratis helsetjeneste.


Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

- Parkering i Skien og Porsgrunn

​Sykehuset Telemark oppfordrer alle besøkende om å lese skiltingen ved parkeringen nøye.

Det er Aimo Park som driver parkeringsordningen i Skien, i Porsgrunn er det Park nordic. 

​Priser i Skien​ og Porsgrunn

kr 9 per påbegynt halvtime.

kr 85 per døgn, maksimalt 340 kroner for parkering inntil 14 dager.​​

Du må betale parkeringsavgift på hverdager, mandag til fredag, hele døgnet. Det er gratis parkering i helgene, fra fredag kl. 24.00 til søndag kl. 24.00. Det er også gratis parkering på helligdager og offentlige høytidsdager.​

​Betalingsordning i Skien 

Kjøretøyets registreringsnummer blir registrert av et kamera ved all inn- og utkjøring til sykehusområdet i Skien. Det innebærer at du ikke trenger å registrere kjøretøyets registreringsnummer når du parkerer. 
​Det er gebyr for alle kjøretøy med registreringsskilt. Det betyr at det også er gebyr for parkering av motorsykler og mopeder.​

14-dagers parkeringsprodukt

​Du kan enten henvende deg i hovedresepsjonen og betale der.  Eller du kan benytte EasyPark-appen. Etter å ha startet en parkering kan du da velge takstprodukt 486810 i appen.​Skilt som viser de ulike betalingsordningene

Betal til betalingsautomat ved avreise
Ved bruk av parkeringsautomaten må du registrere kjøretøyets​ registreringsnummer når du skal dra fra sykehuset.​ 

Betaling på nett ​

Betal via nettsiden, Online betaling, innen 48 timer.


Faktura
Hvis du ikke betaler til automat eller på nett innen 48 timer, vil du få faktura i posten for den tiden du har parkert, samt et fakturagebyr på 49 kroner.

Automatisk betaling  
Registrer deg og ditt kjøretøy for automatisk trekk​ for raskere og enklere parkering. Påløpt avgift trekkes automatisk på registrert betalingskort ved utkjøring.

Betaling via app
Benytt app fra Aimo Park eller EasyPark. Husk å aktivere kameraparkering i "appen".

Mer om Aimo Park
Se Aimo parks​ nettside​​ om parkeringsordningen ved Sykehuset Telemark i Skien.

​Ved denne løsningen vil ingen få parkeringsbøter på grunn av manglende betaling. 

​Betalingsordning i Porsgrunn 

​Du må registrere bilens registreringsnummer i betalingsautomaten når du parkerer. 

Ved bruk av kort betaler du kun for tiden du har stått parkert, dersom kortet settes inn i automaten igjen før du drar fra parkeringen. 

Når du blir bedt om det må du registrere bilens registreringsnummer i betalingsautomaten. ​

Det er også mulig å benytte en parkeringsapp på mobil. ​​​

​El-bil

Det er ladeplasser for el-bil på parkeringsplassen ved Tannklinikken i Skien. Ladestasjonene er eid og drevet av det eksterne firmaet Fortum.

​​MC og moped

MC og moped må benytte samme parkeringstilbud som for bil.

​Blodgivere

Det er gratis parkering for blodgivere på reserverte plasser. Du må registrere bilnummeret når du kommer til blodbanken for å få gratis parkering. 

​Forflytningshemmede

Forflytningshemmede parkerer gratis, med parkeringskort fra kommunen. Da er det ikke nødvendig å registrere kjøretøyets​ registreringsnummer.​

Fra og ​med 1. juli 2021 er det kameraregistrering av kjøretøyets  registreringsnummer i Skien. Eventuelle parkeringstillatelser for forflytningshemmede (HC-bevis) blir ikke registrert av kamera. Pasienter og besøkende må derfor vise fram HC-kort i hovedekspedisjonen, eller ved annet oppmø​​tested, for å få fritak for avgift.​

​Andre unntak fra avgift i Skien

Drosjer 

​Drosjene skal ikke betale avgift dersom levering og henting av passasjerer skjer i løpet av tjue minutter. Drosjene må betale avgift hvis de er innenfor kamerasonen i mer enn tjue minutter (karenstid).​

​​​Vareleveranse til hovedlager 

Dette skjer utenfor kamerasonen, og de slipper derfor avgift.

​Avfallshenting og gassleveranse

Disse slipper avgift hvis de kjører inn og ut av kamerasonen i løpet av tjue minutter.​

- Parkeringsområdet ved Sykehuset Telemark i Porsgrunn

- Tilgang til internett - wifi

​Tilgang til internett på sykehuset får du via trådløs tilkobling (wifi). Du må velge "SykehusGjest" som nettverk.

Betaling av egenandel

​Egenandeler kan betales i hovedekspedisjonen, eller du kan få med deg en giro.

På sykehuset, hos lege og i forbindelse med radiologisk undersøkelse, må du som pasient betale egenandel, opp til frikortgrensen. Med frikort slipper du å betale egenandel ved behandling i inneværende kalenderår.

Merk: Dersom du blir innlagt samme døgn som konsultasjonen og den radiologiske undersøkelsen, betaler du ikke egenandel(er).
Noen pasientgrupper er fritatt for å betale egenandel. Det gjelder blant annet ved:

 • undersøkelse og behandling i forbindelse med graviditet og fødsel
 • Undersøkelse og behandling av barn under 16 år
 • psykiatrisk behandling av barn og ungdom under 18 år
 • yrkesskade
 • allmennfarlige smittsomme sykdommer

Dersom du blir syk og ikke kan møte til time bes du om å ta kontakt senest dagen før avtalen. Hvis du ikke gjør dette blir du belastet med gebyr for denne timen, også dersom du er fritatt for egenandel.

Blomster og parfyme

​En del pasienter reagerer allergisk på blomster og parfyme. Vi ber om at du tar hensyn til dette. 

Egenandeler og frikort

​Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste. ​

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. 

Ved manglende oppmøte hvor du ikke har gitt beskjed i god tid i forveien blir du fakturert for et gebyr. 

Les mer om ege​nandeler, frikort og ev. gebyrer ved manglende oppmøte​Ekstraordinære smitteverntiltak

Smittesituasjonen i samfunnet påvirker sykehusets drift og råd og retningslinjer til befolkningen.  

Retningslinjer og tiltak kan endres raskt i tråd med smittesituasjonen. 

Vi har derfor samlet de til enhver tid gjeldende råd, retningslinjer og tiltak på en egen side. 

​Se oversikt over tiltakene

Fotografering og filming

​Fotografering og filming på sykehuset er tillatt, men alle må forholde seg til noen retningslinjer.                                    

Les mer på www.sthf.no/praktisk-informasjon/fotografering-og-filming-pa-sykehuset

Hotelloversikt - Skien, Porsgrunn og Notodden

For tilreisende pasienter som trenger overnatting presenterer vi her en oversikt over hotell i Skien, Porsgrunn og på Notodden.

Ta kontakt med hotellet for informasjon om pris og bestilling.

 

Sykehuset Telemark har ikke pasienthotell. 

Kantine og kiosk i Porsgrunn

​I Porsgrunn er det kantina med kiosk i underetasjen i hovedbygget.

Åpningstider mandag-fredag, alle hverdager kl. 10.00 - 13.30
Lørdag, søndag og helligdager/røde dager: Stengt​

Det er mulig å betale med Vipps.

Pasientjournal - bestille utskrift av egen journal

Dersom du ønsker utskrift av din pasientjournal må du sende et skjema for å be om utskrift.

Elektronisk forespørsel

Dette kan du gjøre elektronisk ved å logge inn på helsenorge.no - se https://helsenorge.no/pasientjournal/se-pasientjournalen-din-fra-helse-sor-ost

Send forespørsel som ordinær papirpost 

, fyll ut skjemaet "Forespørsel - kopi av egen journal".

Dersom du ønsker å registrere/endre nærmeste pårørende, fyll ut skjemaet "Registrering/endring av pårørende i egen journal".

Du finner lenke til nedlasting av skjemaene på:
www.sthf.no/rettigheter#innsyn-i-din-pasientjournal

Ved besøk på Sykehuset Telemark kan du få utlevert skjemaene i hovedekspedisjonen.

Skjemaet fylles ut, underskrives og sendes til:

Sykehuset Telemark
Dokumentasjonssenteret
Postboks 2900 Kjørbekk
3710 Skien

Røyking

​Sykehuset Telemark er et røykfritt sykehus

Uteområdene har egne røykeplasser som er merket. Det er ikke tillatt  å røyke ved hovedinngangene.

Det er ikke røykerom for pasienter i den somatiske delen av sykehuset.
Ved enkelte sengeposter ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling er det egne røykerom for pasienter.

Buss eller tog til sykehuset i Porsgrunn

Nettbuss har avganger fra bussstasjon i Porsgrunn sentrum, Kammerherreløkka, ved siden av jernbanestasjonen.

Nettbuss ved lokal rute M3 stopper i Aallsgate, ved sykehusets hovedekspedisjon i Porsgrunn.

Farte, Nor-Way Bussekspress og Vy har flere avganger som stopper ved sykehuset. For mer informasjon om rutegående tilbud, bruk reiseplanleggeren til:
 VyPasientreiser og Helseekspressen

Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter.

Se informasjon på www.helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser om rettigheter og hvordan søke om dekning av reiseutgifter, eventuelt få rekvirert transport dersom du har krav på dette. 

Helseekspressen er Pasientreisers transporttilbud på strekningen fra Telemark gjennom Vestfold til Oslo, for de pasientene som har helsemessig behov for tilrettelagt transport, og som har rekvisisjon for reisen. 

Se rutetider på helsenorge.no 

Les mer om pasientreiser og Helseekspressen på om pasientreisetilbudet

 

Reise med rekvisisjon til og fra sykehuset

​For pasienter gjelder spesielle regler for transport.

Ta kontakt med Kjørekontoret for pasientreiser på telefon 05515, for informasjon om reiser med rekvisisjon.

Helseekspressen

Se rutetider for Helseekspressen på helsenorge.no/pasientreiser

Fant du det du lette etter?